Jeromonah Grigorije Svetogorac – Isus Hristos (Besede izgovorene na radiju) – 7. Blaženi mirotvorci

Čovek koji ima čisto srce i koji je u ovom sadašnjem životu primio u sebe Hrista, uvek je u miru sa samim sobom, sa braćom svojom, i sa Bogom. Ovo stanje duše u kome vlada mir Hristos naziva blaženim, govoreći: Blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Božiji nazvati.

Zbog velikog dara koji se daje mirotvorcima možemo da zamislimo koliko je veliko dobro mir. jer Hristos kaže da će mirotvorac postati. po blagodati, sin Božiji. Ovo je ono što dolazi, čovek koji je miran sam stvara mir među braćom svojom podražavajući Hrista. jer je Hristos došao na zemlju da pomiri čoveka sa Bogom, pošto ga je prvo pomirio sa samim sobom. Imati mir sa samim sobom. znači osloboditi se strasti koje nas uznemiravaju i unose smutnju u dušu.

Sveti Zlatousti govori: „Potrudimo se da budemo međusobno u miru i Bog će biti sa nama. Ako, međutim, budemo svađalice i tvorci sukoba, Bog, koji je Bog mira, neće biti sa nama. Ništa dušu ne čini toliko sigurnom kao mir.“

* * * * *

Velika je sila mira koji nam se tokom svete liturgije više puta daruje. I krsna žrtva Hristova, koju tajinski oživljavamo tokom svete liturgije, dogodila se mira radi.

Hristos se, govori sveti Zlatousti. „žrtvovao da bi pomirio nebo i zemlju. da bi te učinio prijateljem anđela, da bi te sprijateljio sa Bogom svega. Da bi ti imao mir sa bratom svojim, dogodi se žrtva ova“.

Hristos traži od nas da imamo ovaj mir i ljubav prema braći našoj, pre nego što dođemo u hram na liturgiju: „Kada doneseš. kaže, dar svoj na žrtvenik, i setiš se da brat tvoj ima nešto protiv tebe, ostavi dar svoj pred žrtvenikom i idi prvo pa se pomiri sa bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj.“ Ovom zapovešću Hristos naglašava, da ne vidi ništa veće od ljubavi i mira među braćom. Ne možemo voleti Njega. ako se prvo ne pomirimo sa braćom našom.

Prema svetom Zlatoustom. mir je mati svih dobara. Zbog toga je i Hristos dao zapovest učenicima svojim, kada ih je poslao na propoved jevanđelja, da daju blagoslov mira kada ulaze u neki dom. I On sam, kada pozdravljaše učenike svoje, reče im: Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam.

Ovaj mir Hristov na svetoj liturgiji daje i sveštenoslužitelj svima koji u njoj učestvuju. I ako su verni koji u liturgiji učestvuju dostojni da prime mir Božiji, mir dolazi među njih. A ako nisu dostojni, mir se vraća sveštenoslužitelju. Zato Hristos od nas traži da budemo izmireni sa svima, pre nego što uđemo u hram, da bismo mogli da u svoje duše primimo dar mira Božijeg.

* * * * *

Čovek koji je pomiren sa samim sobom i sa Bogom je kao izvor iz koga izvire dobro mira, iz koga se velikodušnost izobilno izliva. Tako je čovek koji je izgradio dobro mira istovremeno i mirotvorac. Na ovaj način on sleduje Hristu, velikom Mirotvorcu.

Često se događa da se sa nekim posvađamo bez naše krivice. Čak i ovo nije opravdanje za hrišćane. Ako u sebi zaista imamo mir Hristov, tada se možemo mirom suočiti sa svakim čovekom, čak ako i izgleda da nam čini nepravdu.

Dvojica podvižnika su živela u blizini mnogo godina, a da se ni jednom nisu sporečkali. Jednom prilikom, reče jedan drugome: „Hajde da se ja i ti posvađamo.“ „Ne znam“, reče drugi, „kako bismo to učinili“. „Hajde da“, reče prvi, „postavimo između nas jedan sanduk, pa da ja kažem „Ovo je moje“, a ti da odgovoriš „Ne, nego je moje“ i onda da se svađamo!“ I stavi. onaj prvi, sanduk među njih, pa reče: „Ovo je moje.“ A drugi odgovori: „Ne, nego je moje.“ Tada odgovori prvi: „Kad je tvoje, uzmi ga i idi s mirom.“ I raziđoše se ovi preblaženi podvižnici, a da nisu uspeli da se posvađaju.

Potrudimo se. braćo moja, da se očistimo od strasti i da živimo u miru i spokoju, da sa svima imamo svezu mira. Tada će i duša naša biti nesmućena jer se u nju uselio Hristos. mir duša naših. On će, pošto je žrtvom svojom pomirio nebo i zemlju, dati i nama svoj neizmenjivi mir i učiniće nas ljubljenim sinovima po blagodati.

Rubrika: Uncategorized

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *