Jeromonah Grigorije Svetogorac – Isus Hristos (Besede izgovorene na radiju) – 2. Carstvo Božije je u vama

Hristos je započeo svoju propoved, govoreći: Pokajte se, jer se približilo Carstvo nebesko. Kao što smo već naglasili, Carstvo Božije je prisustvo Hristovo i život čoveka u blizini Hristovoj.

Iako nas Hristos uverava da je Carstvo Božije došlo i da nam je On blizu, mi ne osećamo prisustvo Gospodnje. Ne osećamo da život naš protiče u blizini Hristovoj. Ovo znači. da iako je Carstvo Božije došlo na zemlju, mi nismo ušli u njega. Hristos je došao u naš svet, ali mi ne poverovasmo u Njega i ne krenusmo za Njim. Hristos, Svetlost sveta, obasja tamu sveta, ali mi još uvek činimo dela tame. Stoga je sasvim prirodno da sumnjamo u dolazak Carstva Božijeg.

Upravo se to i dogodilo u vreme Gospoda, kada su fariseji čuli jevanđelje o dolasku Carstva Božijeg i nisu poverovali u to pa ga upitaše: Kada će doći Carstvo Božije.

Fariseji su mislili, kao što misle i mnogi današnji sektaši. da će Carstvo Božije biti ljudska vladavina koja će se učvrstiti ljudskim silama i mudrošću. Carstvo Božije se, međutim, kreće nečujno i u dušama ljudi vrši delo spasenja. Zato je Hristos odgovorio farisejima da Carstvo Božije ne dolazi sa spoljašnjom slavom da bi privuklo našu pažnju: Carstvo Božije ne dolazi na vidljiv način.

Drugom prilikom Hristos je rekao da je Carstvo Božije slično semenu koje raste iz zemlje. To je seme koje Hristos seje u duše naše, a mi, ako ga prihvatimo sa usrdnošću, čuvamo ga da raste, da buja, da se uvećava i da donese plod.

* * * * *

Sve ovo, tiho i tajanstveno savršava ljubav Hristova. Mi samo treba da ostavimo otvorena vrata naše duše da On poseje seme Carstva Svoga i da ne odbacimo delo ljubavi Njegove. On će u nama sadelati promenu našeg života. Daće snagu semenu da donese plod Carstva Njegovog već u ovom veku. Tada uopšte nećemo imati sumnje u dolazak Carstva, već ćemo zaista shvatiti reči Hristove: Carstvo Božije ne dolazi sa spoljašnjom bukom, niti je, kako što govore, ovde ili onde, jer Carstvo Božije unutra je u vama.

Značenje ovih reči Hristovih vrlo je duboko. Hristos se ovaplotio i došao k nama da bismo ga mi primili u srca naša. Tada je i Carstvo Božije u nama. Tada ćemo reći kao i apostol Pavle: A živim – ne više ja, nego živi u meni Hristos.

Međutim, Hristos ne može da se useli u srce naše ako ono nije čisto. Hristos ne ulazi tamo gde vlada greh. Potrebno je da očistimo srce naše pokajanjem i tada će se Carstvo Božije useliti u nas. Zato je Hristos, kada je objavio dolazak Carstva, počeo svoju propoved pozivajući na pokajanje.

Kajem se znači menjam način života. Menjam put svog života i okrećem se k očinskom domu iz kojeg sam otišao zbog grehova svojih. Pokajanje znači odbacivanje greha i povratak u očinski zagrljaj Boga Oca. I kada se kroz pokajanje i ispovest vratim Bogu i učestvujem u večeri Njegove očinske ljubavi, tj. u tajni božanske evharistije, tada će Hristos i Carstvo Njegovo biti u meni. Tada Hristos iznova postaje brat moj po blagodati, i prijatelj, kako je Sam posvedočio apostolima pre svog krsnog stradanja: Vi ste prijatelji moji ako tvorite što vam ja zapovijedam.

Hristos želi da ga tako vidimo: kao prijatelja i brata, kao sopstvenu ličnost. Ovo možemo da postignemo ako se pokajemo i umesto sveta greha, svim srcem zavolimo Gospoda.

Pokajanje je put koji vodi Hristu i vrata kroz koja čovek ulazi u Carstvo Božije. Kako govori avva Isak, „pokajanje je brod koji vodi u Carstvo, strah Božiji je krmanoš broda, a božanska luka kojoj plovimo jeste Ljubav. A kada stignemo do Ljubavi, stigli smo do Boga i naše putovanje se završi. Stigosmo tamo gde su Otac, Sin i Sveti Duh“.

Neka nas, braćo moja, Gospod sve udostoji slave ove. Amin.

Rubrika: Uncategorized

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *