Jeromonah Grigorije Svetogorac – Isus Hristos (Besede izgovorene na radiju) – 1. O svetim tajnama

Ovih dana proslavljamo tajnu ovaploćenja Gospodnjeg. Sin Božiji siđe sa visine nebeske i rodi se od Presvete Bogorodice da bi oslobodio čoveka od tiranije đavola, od greha i od smrti.

Ovaploćenje Hristovo predstavlja najveći događaj svih vremena, pa zato i praznik Rođenja Hristovog (Božić), sveti Zlatousti naziva Mitropolijom praznika. I sveti Jovan Damaskin naziva tajnu ovaploćenja Gospodnjeg jedinim novim događajem koji se u istoriji zbio. To je događaj koji sve obnavlja.

Proslavljajući dan Rođenja Gospoda našeg, sveti Zlatousti kaže: „Rođenjem Hristovim odrešeni su mnogovekovni okovi, đavo je posramljen. demoni su poniženi, smrt je razorena, raj je otvoren, čistota se pokazala, greh je prognan daleko, zabluda je odstranjena, istina dođe, reč pobožnosti je zasejana i dade se svima. Nebeski način života zasađen je na zemlji, anđeli zajedničare sa ljudima i ljudi bez straha sa anđelima govore. Zašto? Jer Bog dođe na zemlju a čovek se pope na nebesa.“

Ova poslednja rečenica svetog Zlatoustog predstavlja suštinu tajne ovaploćenja Hristovog: Hristos dođe na zemlju i uznese čoveka na nebo. S neba čovek beše isteran zbog greha. Na nebo ga vrati Hristos Svojim čovekoljubljem. Vratio je čoveka, međutim, tek pošto ga je prvo obnovio i oslobodio od tiranije greha.

Sve ovo učinila je ljubav Božija kako bi čoveka vratila na nebo, tj. u Očev dom i to predstavlja tajnu božanske ikonomije, tj. tajnu spasenja čoveka. Ovu tajnu našeg ponovnog stvaranja. Gospod je savršio ovaploćenjem Svojim. A pošto nas je iznova stvorio i ponudio nam sva božanska dobra, uzneo se na nebo.

* * * * *

I nakon Svog vaznesenja na nebo, Hristos je nastavio delo spasenja čoveka. Svojim dolaskom na zemlju Gospod je za čoveka otvorio put koji vodi na nebo. Kada se vazneo na nebo. ostavio je taj put otvoren da bi čovek mogao njime da ide. A taj put jesu svete tajne Crkve.

Kako kaže prepodobni Nikola Kavasila, svete tajne predstavljaju put koji nam je Hristos darovao ovaploćenjem Svojim i vrata koja je On otvorio dolaskom Svojim u svet. I kada se vazneo Ocu. nije zatvorio ova vrata. već od Oca kroz vrata svetih tajni posećuje ljude. Kroz svete tajne Hristos je svagda prisutan sa nama, u skladu sa obećanjem koje je dao učenicima Svojim pre Svog vaznesenja: I evo, ja sam sa vama u sve dane do svršetka vijeka.

* * * * *

Niz beseda koji danas započinjemo, posvećen je tajnama Crkve. Pokušaćemo da sagledamo koja su to božanska dobra koja nam, kroz svete tajne, nudi ljubav Božija.

Recimo, na početku, da se tajnama nazivaju oni liturgički činovi Crkve, preko kojih primamo blagodat Božiju. To su sledećih sedam tajni: sveto krštenje, miropomazanje. sveto pričešće, sveštenstvo, sveta tajna braka, ispovest i jeleosvećenje.

Rekli smo da su svete tajne neprestano prisustvo Hristovo među nama. I kao što je Gospod naš istiniti Bog i istiniti Čovek. tako i svete tajne poseduju dvostruki karakter: one su istovremeno vidljive i nevidljive. opipljive i mislene. Opipljive su po svojoj pojavnosti, a mislene prema blagodati Duha Svetoga koja osvećuje duše i tela vernih koji u tajnama učestvuju.

Iako u sveštenosluženju tajni sve savršava osvećujuća blagodat Duha Svetoga i sve predstavlja dar Utešitelja hrišćanima. ipak je potrebna i saradnja vernih koji u tajni učestvuju kako bi primili osvećenje i blagodat Božiju. S jedne strane, dakle, sve to je delo ljubavi Božije. ali sa druge zahteva i naše sopstveno delanje i dostojanstvo. I kao što kaže jedan sveti. mi doprinosimo utoliko, što čuvamo blagodat i što ne proneveravamo blago koje nam je dato. Svaki dakle pokušaj čoveka, svodi se na ovo: da čovek ne odbaci blaženstvo koje mu Bog nudi i da se ne odrekne venca božanske slave koji je od Boga primio.

Potrebno je da se sami borimo da ne odbacimo božansku blagodat koju smo primili kroz svete tajne. nego da tu blagodat sačuvamo do kraja života našeg i da iz njega izađemo držeći neuprljano blago koje nam je Bog poverio.

Rubrika: Uncategorized

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *