Ustav pravoslavnog misionarskog Pokreta Svetog proroka Danila – Sveštenomučenik Danil Sisojev

Ustav pravoslavnog misionarskog Pokreta Svetog proroka Danila – Sveštenomučenik Danil Sisojev

U slavu Svete, Jedinosuštne, Životvorne i Nerazdeljive Trojice

1. Pravoslavni misionarski pokret Svetog proroka Danila objedinjuje klirike i mirjane kanonskih Pravoslavnih Crkava koji streme da ispune zapovest Spasitelja: „Idite, dakle, i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio; i, evo, ja sam sa vama u sve dane do svršetka vijeka“. (Mt. 28:19-20)
2. Zadatak pokreta je stvaranje u toku najbližih decenija parohija i pomaganje stvaranju eparhija kanonskih Crkava u svim zemljama sveta i kroz to dostizanje svetosti svih učesnika pokreta. Kako je i rekao Gospod: „I propovijedaće se ovo jevanđelje o Carstvu po svemu svijetu za svjedočanstvo svim narodima“ (Mt. 24:14). Pokret služi jačanju sile Hristove blagovesti u postojećim eparhijama i parohija, ukorenjivanju hrišćana u nepovređenoj apostolskoj veri i Otkrovenju Božijem.
3. Svi učesnici pokreta obavezuju se da čuvaju i šire svetu Pravoslavnu veru nepovređenom, čistom, u obliku kakva je u Svetom Pismu i Svetom Predanju, izraženom u učenju Sedam Vaseljenskih Sabora i saglasnosti sa učenjem Otaca. Na čistotu učenja pazi Savet Pokreta zajedno sa svim misionarima pod kanonskim rukovodstvom episkopata.
4. Pokret je strogo crkven i zato principijalno odbija da učestvuje u političkoj borbi, odbacuje sve oblike nacionalizma i rasizma. Svi članovi Pokreta treba da budu građani nebeskog Jerusalima, da se sećaju da „ovdje nemamo postojana grada, nego tražimo onaj koji će doći“ (Jevr. 13:14). Svaki hrišćanin koji ulazi u pokret treba da bude patriota Nebeske Otadžbine.
5. U Pokretu mogu učestvovati kako hrišćani pojedinci, tako i parohije i eparhije. Pritom se bez izuzetka kanonska potčinjenost nadležnom episkopu mora čuvati.
6. Sveštenici koji ulaze u Pokret obavezuju se da, sa blagoslovom episkopa, stvaraju misionarske parohije i zajednice (misionarske stanove) u zoni svoje odgovornosti. Takođe su u obavezi da pruže svu moguću pomoć članovima Pokreta koji im se obraćaju za pomoć.
7.Pokret ostavlja tri oblika pomoći za pravoslavne hrišćane: misionari, pomoćnici i dobrotvori.
8. Misionari nose reč Božiju na mestu gde ih je Bog postavio. Oni stvaraju nove misionarske parohije, misionarske stanove, naučne ustanove, biblijske škole, kružoke za proučavanje Pravoslavlje, itd. Misionari mogu biti muškarci i žene, u braku ili van braka (monasi kao i ljudi koji nisu dali monaške zavete). Misionari imaju pravo odlučivanja na skupovima Pokreta.
9. Kao ispunjenje Spasiteljevih reči: „bez Mene ne možete činiti ništa“ (Jn.15:5), misionari dobrovoljno uzimaju na sebe molitveni podvig. Po primeru pokrovitelja Pokreta – Svetog proroka Danila (Dan. 6:10), svaki misionar osim jutarnjih i večernjih molitvi ulaže napor da tri puta dnevno uznosi molitve Bogu – u 9, 12 i 15 časova. Po mogućnosti misionar svake nedelje pribegava Svetom Pričešću, sećajući se Hristovih reči: „Koji jede moje tijelo i pije moju krv u meni prebiva i ja u njemu“ (Jn. 6:56). Takođe, misionar treba da ulaže sve napore da svake godine pročita celo Sveto Pismo.
10. Dobrotvori pomažu pokret, služeći Gospodu svojim imanjem (Lk. 8:3). Oni imaju pravo savetovanja na skupovima Pokreta.
11. Pomoćnici pomažu pokretu i molitvama i na druge načine.
12. Pokret ima odeljenja u različitim mestima. U slučaju da se odeljenje stvara pri određenoj parohiji ili eparhiji, deluje u uzajamnom dejstvu sa parohijskim sveštenikom ili nadležnim episkopom.
13. U svako odeljenje ulaze misionari, dobrotvori i pomoćnici. Na čelu svakog odeljenja nalazi se predsednik koji se bira glasanjem većine misionara određenog odeljenja ili se određuje od strane misionara – osnivača zajednice.
14. Predsednik može biti ili sveštenik ili mirjanin. U slučaju odsustva sveštenika u zajednici (na misionarskim teritorijama) on organizuje bogoslužbeni život zajednice. Predsednik obezbeđuje kontakt odeljenja sa svim ostalim odeljenjima Pokreta i obezbeđuje stupanje zajednice u kanonsku strukturu Crkve.
15. Predsednik treba da obezbedi blagajnika koji odgovara za finansijsku delatnost odeljenja.
16. Svako odeljenje je finansijski nezavisno i samo odgovara pred državom za svoje račune.
17. Učesnici pokreta po zapovesti Gospodnjoj (3 Mojs.27,30-32; 5 Mojs.12,17; Mal.3,8-10; Mf.23,23; Lk.11,42) daju desetak na delo Božije ili drugi deo svojih prihoda. Ta žrtva se prinosi Gospodu po zapovesti apsotola Pavla svake nedelje (1. Kor. 16:1-2). Takođe se primaju druge forme služenja Gospodu, ali sve treba da se prinosi dobrovoljno i čistog srca, jer onoga koji dragovoljno daje ljubi Bog (2 Kor. 9:7).
18. Desetina treba da se troši samo na delo Božije: širenje svetog Evanđelja, dobrotvorna delatnost, pomoć propovednika, izdavanje pravoslavne literature, misionarska putovanja.
19. Na čelu Pokreta je Savet u koji ulaze predsednik Pokreta i svi predsednici regionalnih odeljenja. Predsednik Pokreta se bira opštim glasanjem predsednik zajednica.
20. Savet pruža svim regionalnim odeljenjima misionarsku informaciju, organizuje zajedničke misionarske projekte, određuje sferu odgovornosti među različitim odeljenjima, obezbeđuje održavanje skupova Pokreta irešava sporove unutar Pokreta.
21. U slučaju neophodnosti održavanja zajedničke delatnosti nekoliko odeljenja, njihovi predsednici se obraćaju Savetu koji objavljuje sakupljanje neophodnih priloga za to delo ili traži neophodne ljude.
22. Pri Savetu deluju informaciono-analitički, naučno-metodički i izdavački centri.
23. Rad Pokreta pretpostavlja tri stepena ucrkvenjenja: misionarstvo, katehizacija, ulazak u crkveni život.
24. Misionarstvo je obraćeno ljudima koji su van Pravoslavne Crkve. njegov cilj je uvođenje čoveka u Telo Hristovo. Pokret smatra za nedopustivu misiju pomoću potkupljivanja ili nasilja. Svaka obmana prilikom propovedanja Pravoslavlja takođe je nedopustiva.
25. Misija treba da privede novoobraćenog katehizaciji. Katehizacija u normalnom vidu treba da traje (Odluka Sinoda od 20.02.1840.) i završava se prisajedinjenjem Crkvi. Obraćeni treba da zna učenje Crkve, shvata Simvole vere i izjavi da je spreman da živi po zapovestima. Pred Tajnu Krštenja (ili pred Čin prisajedinjenja) obavezno treba ispovediti novoobraćenog.
26. Uvođenje u crkveni život uključuje kako tumačenje Božanstvene Liturgije nakon Krštenja, tako i neprestano učenje reči Božijoj i svetootačkoj mudrosti. U svim zajednicama Pokreta treba da deluju biblijske škole, kružoci za izučavanje svetih dogmata i duhovnog života Pravoslavlja.
27. Manastiri koji su u Pokretu treba da obezbede svima koji žele obučavanje pravoslavnoj asketici.
28. Svakom učesniku u Pokretu ostavlja se mogućnost da dobije bogoslovsko obrazovanje, kao i mogućnost duhovnog rukovođenja od strane sveštenika iz Pokreta.
29. Svi učesnici Pokreta koji dolaze u drugi grad takođe treba da pri sebi imaju preporuku od predsednika svog odeljenja. Uz taj uslov lokalno odeljenje Pokreta treba da im pruži svu moguću podršku.
30. Sami učesnici Pokreta takođe imaju obavezu pred Bogom da pomažu svojoj sabraći.
31. Pokret ima dva praznika na koje se održavaju zajednički skupovi. To je dan pokrovitelja Pokreta – Svetog proroka Danila (30 decembar po novom kal.) i dan misionara – dan Svetog Duha.
31. U okviru praznika održava se ocenjivanje misionara. Ona uključuje kako proveru znanja veroučenja, tako i efektivnost misionarske delatnosti. Pritom se ocenjivanje prati analizom izvršenog rada (kako teoretskog, tako i praktičnog dela).

http://mission-center.com/ustav

Rubrika: Zvanični dokumenti, Misionarska literatura, Savremena misija Crkve, Hristovi misionari

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *