Jeromonah Grigorije Svetogorac – Isus Hristos (Besede izgovorene na radiju) – 11. Čekam vaskrsenje mrtvih

Hristos je, govoreći o svetoj evharistiji, rekao: „Verni koji jede Sveto Telo moje i pije Časnu Krv moju, ima život vječni i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan.“ Mi hrišćani, dakle. učestvujemo u svetoj evharistiji, ispovedajući našu veru u vaskrsenje mrtvih i život večni: Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka.

Naša vera u vaskrsenje mrtvih temelji se na svetlonosnom vaskrsenju Gospoda našeg. Gospod je vaskrsao da bi bio početak vaskrsenja svih ljudi. Ako bismo odbacili učenje o vaskrsenju mrtvih, odbacili bismo i činjenicu vaskrsenja Gospodnjeg. Kako piše apostol Pavle, ako nema vaskrsenja mrtvih, tada ni Hristos nije vaskrsao. A ako Hristos nije vaskrsao, onda je vera naša besmislena i bez ikakvog dostojanstva. Tada smo još uvek u grehu. Ali Hristos je zaista vaskrsao i postao početak vaskrsenja usnulih. Kroz čoveka dakle, kroz prvog Adama dođe smrt: kroz čoveka, Hrista. koji je Novi Adam. dođe vaskrsenje mrtvih.

* * * * *

Smrt je razdeljenje duše od tela. Nakon smrti telo se razlaže u zemlju, a duša iščekuje opšte vaskrsenje svih ljudi. Kada smo maločas govorili o vaskrsenju mrtvih, imali smo na umu njihovo telesno vaskrsenje kada će se, nakon zadobijanja netruležnosti, tela sjediniti sa dušama.

Sam Hristos govori o vaskrsenju mrtvih: Dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega i izići će oni koji su činili dobro u vaskrsenje života, a oni koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Vaskrsenje će biti opšte za sve ljude, pravedne i nepravedne. dok slava međutim, neće biti opšta. Jer pravednici će sa Hristom hoditi i ući će u večnu radost prisustva Njegovog, dok će grešnici otići u tamu i u večnu usamljenost koju su sami izabrali još za života na zemlji.

* * * * *

Vaskrsenje mrtvih zahteva i božanska pravda. Jer, kako piše sveti Jovan Damaskin: „Ako se duša borila sama za zadobijanje vrline, samu će je Bog i ovenčati. I ako je sama [nepravedno] uživala, pravedno je da se sama i muči. Ali pošto duša nije živela po dobru ili po zlu bez tela, pravedno je da oboje zajedno prime zasluženu platu“.

Da bismo nekako razumeli način vaskrsenja mrtvih, apostol Pavle koristi primer semena. Grob mrtvog tela je na neki način telesno seme na zemlji. Vaskrsenjem se tela podižu iz groba u netruležnost: mrtvo telo naše se seje u propadljivosti a nakon vaskrsenja ustaje u nepropadljivosti. Seje se u beščašću, a ustaje u slavi.

Niko ne zna kada će biti vaskrsenje mrtvih i poslednji Sud. Ovo zna samo Bog. Oni koji budu živeli u to vreme, u tren oka će se preobraziti i postaće nepropadivi i besmrtni i svi će stati pred Sud Hristov.

Nakon suda Hristovog, za pravedne će uslediti život večni. koji će živeti sa Hristom. Presvetom Bogorodicom i svima svetima. radosno proslavljajući Trojičnog Boga zajedno sa silama nebeskim. A grešnici će večno tugovati od Boga udaljeni.

Život večni koji očekujemo nakon vaskrsenja mrtvih odnosi se samo na verne. jer stanje u kome će se naći neverni i grešnici ne može se nazvati životom. Život večni je večno bivanje u blizini Hristovoj, koji je vaskrsenje i život.

* * * * *

Na Tajnoj večeri kada je učenicima svojim predao tajnu svete evharistije i kada im je dao poslednje zapovesti Svoje, Hristos uznese Ocu molitvu. rekavši: Oče, došao je čas, proslavi Sina svojega, da i Sin tvoj proslavi tebe; Kao što si mu dao vlast nad svakim tijelom, da svemu što si mu dao. daruje im život vječni. A ovo je vječni život da poznaju tebe jednoga istinitoga Boga i koga si poslao Isusa Hrista.

Ovim rečima uči nas Hristos da je vera u Boga i poznanje Trojičnog Boga, mati večnog života. A poznanje Boga nije neko teorijsko i misleno znanje, već lični odnos sa Bogom i zajednica sa Njim. Ovo ćemo imati samo ako je život naš bogougodan i u skladu sa božanskim zapovestima.

Živimo u skladu sa zakonom Božijim. a ako sagrešimo pokajmo se iskreno, da bismo u dan Suda čuli glas Hristov koji kaže: Hodite blagosloveni Oca Mojega; primite Carstvo koje vam je pripremljeno… Amin.

Rubrika: Uncategorized

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *