ČAS 42 – O TREĆOJ ZAPOVESTI

528. KADA SE IME BOŽIJE IZGOVARA UZALUD?

Ime Božije uzima se uzalud onda kada se izgovara u beskorisnim i sujetnim razgovorima, a još gore je kada se izgovara lažljivo ili uz narušavanje pobožnosti.

529. KOJI GRESI SE ZABRANJUJU TREĆOM ZAPOVEŠĆU?

Trećom zapovešću zabranjuju se sledeći gresi:

1) bogohuljenje, ili drske reči protiv Boga;

2) roptanje na Boga ili žalbe na Njegovo Proviđenje;

3) svetogrđe, kada se svešteni predmeti izvrgavaju šalama ili poruzi;

4) nepažnja na molitvi;

5) lažna zakletva, kada zakletvom potvrđuju ono čega

nema;

6) prestupanje zakletve, kada se ne izvršava ono što je

obećano;

7) narušavanje zaveta datih Bogu;

8) lakomislena upotreba zakletve u običnim razgovorima.

530. ŠTA SVETO PISMO GOVORI O UPOTREBI ZAKLETVE U RAZGOVORIMA?

U Svetom Pismu postoji i posebna zabrana upotrebe zakletve u običnim razgovorima. Spasitelj veli: A Ja vam kažem: ne kunite se nikako… Dakle, neka bude reč vaša: da, da;ne, ne; a što je više od toga od zloga je (Mt. 5, 34, 37).

531. DA LI SE ZABRANJUJE KLETVA U DRUŠTVENIMA STVARIMA?

Ovim se ne zabranjuje svaka zakletva u društvenim stvarima. Apostol Pavle kaže: Jer se ljudi zaklinju većim od sebe, i svakom njihovom prepiranju završetak je zakletva kao jemstvo. Zato i Bog, želeći da naslednicima obećanja što pouzdanije pokaže neizmenjivost Svoje odluke, posluži se zakletvom (Jevr. 6,16-17).

Iz ovoga treba izvući zaključak da ako je Sam Bog upotrebio zakletvu kako bi pružio što čvršće uveravanje, onda je tim pre i za nas dopustivo i potrebno da u važnim i neophodnim prilikama, kada to zahteva zakonita vlast, damo zakletvu, sa pobožnošću i tvrdom namerom da je nikako ne pogazimo.

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. KADA SE IME BOŽIJE IZGOVARA UZALUD?

2. KOJI GRESI SE ZABRANJUJU TREĆOM ZAPOVEŠĆU?

3. ŠTA SVETO PISMO GOVORI O UPOTREBI ZAKLETVE U RAZGOVORIMA?

4. DA LI SE ZABRANJUJE KLETVA U DRUŠTVENIMA STVARIMA?

Rubrika: Uncategorized

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *