Program narodne katehizacije – … (II deo) – Sveštenomučenik Danil Sisojev

Program narodne katehizacije – … (II deo) – Sveštenomučenik Danil Sisojev

Osnovni program

Cilj programa je u stvaranju zajednica za izučavanje pravoslavne vere i zajedničke molitve. On može biti unesen i na misionarskim teritorijama i u hramovima gde odsustvuje regularni liturgijski život…

Program pretpostavlja istovremeno korišćenje tri komponente:

1. Nedeljna svenoćna, časovi i molitva pred trpezu po mirjanskom činu. Na taj način bogosluženja u novim zajednicama treba da se vrše dva puta nedeljno u nedelju – u subotu uveče i nedelju ujutro. Upravo korišćenje opštecrkvenih bogoslužbenih tekstova pomoći će članovima zajednice da zažive realnim crkvenim životom.

2. Proučavanje Katihizisa za 50 časova koje se može držati u nedelju jutro, nakon molitve pred trpezu. Postojanje pitanja za proveru dozvoljava da se vrši samoprovere, a u slučaju nedoumice katehizator treba da razmotri data pitanja sa misionarom ili sveštenikom. Pretpostavlja se mogućnost stvaranja jedinstvenog internet sistema dobijanja odgovora na pitanja koja interesuju parohijane.

3. Izučavanje sveštene istorije za 50 časova. Na taj način grupa će moći da izuči osnove pravoslavnog hrišćanstva.

 

Unošenje programa se vrši na sledeći način. Misionarska grupa koja je došla ne obučava samo stanovnike osnovama vere, sprovodi katehizaciju pred Krštenje i vrši Tajne Krštenja, Miropomazanja i Evharistije, već i stvara zajednicu iz novoobraćenih. Rukovodilac misionarske grupe iz broja novoobraćenih određuje katehizatora i njegovog pomoćnika, kojima se poručuje da nadalje rukovode novom zajednicom. Misionari provode sa katehizatorima prvi čas iz katihizisa, obučavaju kako da se koriste bogoslužbenim knjigama i nalažu postojani kontakt sa rukovodstvom zajednice (mobilnim telefonom, pismima, itd). Svaka formirana zajednica treba da bude kontrola upravljajućeg arhijereja i ojačana jednim ili drugim sveštenikom.

Važno je da katehizator ne pokušava da sobom zameni sveštenstvo. O tome novoobraćeni treba da budu upozoreni odmah, a i sveštenik koji dolazi treba da pazi na to.

Katehizator, sem toga što treba da vodi mirjanska bogosluženja i organizuje izučavanje vere, ima pravo da, u slučaju ako sveštenik nije dostupan, vrši Krštenje i po mirjanskom činu otpoje umrle. Ali treba da se trudi da obezbedi dolazak sveštenika u zajednicu pri svakoj pogodnoj prilici.

Bogosluženje može da se vrši ili u posebno osvećenim mestima (hramovima, kapelama, pored krstova za poklonjenje koje su podigli misionari) tako i kod kuće kod članova zajednice. Pri bogosluženju je dopušteno, po blagoslovu sveštenika, da se katehizator obuče u stihar, a takođe, u saglasju sa dogmatom Sedmog Vaseljenskog Sabora ručnom kadionicom vrši kađenje. Pri vršenju bogosluženja obavezno mora da se pominje Patrijarh moskovski i sve Rusije i upravljajući arhijerej. Jutarnje bogosluženje se završava uzimanjem svete vode i prosfore (ako je ima).

Za bogosluženje je neophodno imati pripremljene od strane pravoslavnog misionarskog pokreta svetog proroka Danila službe na svaki glas Oktoiha (koji u sebe uključuju sve neophodne pesme), Sveto Pismo i bogoslužbeni kalendar, po kome će se čitati svešteni tekstovi.

Nakon završetka bogosluženja katehizator zajedno sa članovima zajednice izučava pravoslavno učenje. Nakon molitve on otvara Katihizis i u početku postavlja pitanje iz teksta. Svi slušaoci predlažu svoje varijante odgovora, oni se razmatraju, a zatim katehizator daje pravilan odgovor. Na kraju časa katehizator ponovo proverava koliko je bio usvojen materijal uz pomoć pitanja za proveru.

Časovi iz Sveštene istorije drže se po sličnoj shemi. Jedino što katehizator treba da daje domaće zadatke – pročita odlomak iz Biblije koji će se izučavati sledeći put.

Svaka takva beseda treba da bude prati čajem ili nečim sličnim, ali samo bez alkoholnih napitaka. U tom slučaju, ako u zajednicu u posetu dođe sveštenik ili misionar, ne treba odmah da sobom zamenjuje katehizatora. Treba da posmatra ko u zajednici aktivno izučava veru. Takvi se mogu postaviti na dužnost katehizatora i u dalji sastav klira.

Krajnje važno je sačuvati misionarski, otvoreni karakter zajednice. Potpuno je nedopustivo da se zajednica pretvori u malu, u sebe zatvorenu grupu izabranih. Misionar ili sveštenik koji se brine o zajednici treba da se interesuje kod katehizatora koliko je još ljudi on pozvao na bogosluženje, koliko se povećao broj parohijana. I katehizator i misionar koji je nadležan treba da imaju spisak članova zajednice sa podacima za kontakt. Ako čovek dugo ne dolazi na skup (više od dve nedelje) neophodno je da se katehizator čuje sa njim i sazna u čemu je problem.

Za bolju vezi između članova zajednice misionar ili sveštenik treba da organizuju među njima sistem uzajamne pomoći. Nakon okončanja godišnjeg kursa obuke neophodno je napraviti samoproveru (najbolje je uzajamnu) i nakon toga se već otvara evanđelski kružok, gde će izučavati i Sveto Pismo i Svetootačko Predanje. Ali bogoslužbeni život treba da se nastavi u zajedno neprestano.

U perspektivi svaka takva zajednica mora da preraste u pravu parohiju pri čemu budući pastir u toj parohiji, ako je moguće, treba da bude katehizator ili njegov pomoćnik, a hram može da bude svako stanište za taj cilj.

Ovaj osnovni program može da se koristi ne samo na misionarskim teritorijama i u hramovima bez sveštenika, već i letnjim vikend naseljima, gde često nema mogućnosti doći do hrama.

Šta je potrebno za osnovni program

1. Izdanje nedeljnog bogosluženja na 8 glasova po obrascu 1 sedmice Velikog Posta (sve se štampa zajedno). Za olakšavanje shvatanja bogosluženja sem osnovnog crkvenoslovenskog teksta, paralelno manjim fontom se štampa prevod bogosluženja na ruski jezik.

2. Katihizis. U njegovoj osnovi je postavljen kanonski tekst Svetog Filareta Moskovskog, ali su u njemu prevedeni na ruski jezik svi biblijski citati (po Sinodalnom prevodu), ispravljene neke zastarele reči i manjim fontom dodati citati iz Svetih Otaca koji pomažu da se shvati dublje učenje Crkve.

3. Sveštena istorija Starog i Novog Zaveta. Tekst je uzet iz izdanja „Zakon Božiji za odrasle“ oca Danila Sisojeva koji se priprema.

4. Biblija (puno izdanje).

5. Zvanični kalendar Moskovske Patrijaršije.

Program katehizacije za velike gradove

Kako smo već pisali, metropole su se pokazale kao najlošije obezbeđene hramovima. Tako je maksimalan broj ljudi koji mogu primiti moskovski hramovi 250 000 na više od 12 miliona ljudi u gradu. Kao rezultat u Moskvi je parohijan svaki 73 stanovnik. Jednim od rešenja je stvaranje sistema mirjanskih zajednica. Inicijator stvaranja tih zajednica služi misionarsko odeljenje eparhije, aktivni sveštenici i mirjani sa blagoslovom arhijereja.

Za razliku od misionarskih teritorija takva zajednica ne treba u početku da stvara bogosluženje (sem nekih kratkih molitava ili čitanja akatista), već treba da se orijentiše na organizaciju kružoka za samoobrazovanje i sistema uzajamne pomoći. U svemu ostalom princip njenog postojanja treba da bude isti kao i kod zajednica koje su stvorene po osnovnom programu. Godišnje proučavanje Katihizisa, sveštene istorije sa tim da se nakon toga pristupi sistematskom izučavanju Svetog Pisma i Svetog Predanja na evanđelskim kružocima. Optimalni broj tih zajednica treba da bude u početku 10-20 ljudi, sa tim da se u početku ne javlja pitanje za mesto susreta. Ali pošto takva zajednica treba da ima misionarski karakter nadalje se treba pobrinuti za smeštaj.

Svi članovi zajednice treba da redovno učestvuju u Svetim Tajnama i posećuju bogosluženja. U slučaju da privremeni smeštaj može da se pretvori u hram, članovi zajednice mogu da traže za otkrivanje domaćeg hrama.

Misionarsko odeljenje eparhije treba da obilazi zajednicu i sveštenike kojima je to predano. Princip staranja je isti kao i u zajednicama stvorenim po osnovnom programu. Iz članova zajednice se takođe mogu uzimati kandidati za misionarski rad i za stupanje u klir.

U perspektivi svaka zajednica treba da preraste u pravi misionarsko orijentisanu parohiju. Posete hramova za takvu parohiju treba da se grade ili brzim sistemom ili da se osvećuju mesta koja su prerađena za taj cilj.

Evanđelski kružoci

Kako se govorilo gore, problem mnogih obrazovnih ustanova je u tome što imaju ograničeno vreme obučavanja. Čovek je naučio Katihizis i to je to. Međutim, Sveto Pismo govori da pravednik o Zakonu Gospodnjem razmišlja dan i noć (Ps. 1:2). Upravo je u neprestanom pogružavanju uma u reč Božiju koren uspeha duhovnog života hrišćanina, izvor preobraženja i unutrašnjeg i spoljašnjeg života.

Nažalost, u naše vreme u Ruskoj Pravoslavnoj Crkvi se sistematskom izučavanju Svetog Pisma daje nezasluženo malo mesta. Da bi savladali taj problem neophodno je razviti mrežu biblijskih pravoslavnih škola (po mojim podacima u Moskvi ih ima samo četiri) i uvoditi sistem evanđelskog samoobrazovanja.

Princip formiranja jevanđelskog kružoka može biti sledeći. Pripremljeni mirjanin sakuplja grupu zainteresovanih ljudi (10-30). Iskustvo pokazuje da je najbolje obraćanje odjednom dvema grupama – omladini i starijima. Mogu se podeliti na odvojene grupe, da bi se izbegao kulturni šok, kako među jednim, tako i među drugima.

Saglasno sa drevnim crkvenim predanjem na izučavanje Svetog Pisma puštaju se samo oni koji su naučeni osnovama vere. I to je potpuno ispravno jer čovek lišen pravila vere neće biti u stanju da shvati Tajnu Pisma.

Polazeći iz toga predlaže se sledeća shema izučavanja Svetog Pisma:

1. Uvodni program – osnove Pravoslavnog hrišćanstva po Bibliji (Katihizis). To je osnovni program i bez nje je teško objasniti čoveku bilo šta. Pri izučavanju dogmata Crkve važno je pokazati njihov biblijski karakter i pokazati da je Pravoslavna Crkva jedinstvena zakonita naslednica Pisma, a celokupna naša vera u potpunosti biblijska.

2. Sveštena istorija (skraćeni program). To je isti program kao i na osnovnom kursu, ali samo kraće (može se ostvariti u 20 časova) i umesto tekstova „Zakona Božijeg za odrasle“ slušaoci čitaju već samo Sveto Pismo.

3. Kasnije izučavanje Pisma. To je deo programa koji traje neprestano.

4. Sistematska asketika po pismu i Ocima Crkve. Za temelj se mogu uzeti dela Prepodobnog Jovana Lestvičnik,a Ave Doroteja, Prepodobnog Nikodima Svetogorca, Teofana Zatvornika, Ignjatija Brjančaninova.

Okupljanje kružoka treba da se drži na sledeći način. Nakon molitve „Care Nebeski“ i „Vosijaj Vladiko“ (nakon 11 katizme) kratko se ponavlja sadržaj prošlog časa, pri čemu je ponavlja ne rukovodilac, već jedan od članova kružoka ili svi prisutni. Obavezno se zapisuju svi koji su došli na časove i imena onih koji su bili se pominju na sledećoj Liturgiji. Nakon besede rukovodilac ili drugi članovi kružoka zovu ljude koji su odsustvovali da bi saznali šta se dešava sa njima.

Nakon ponavljanja prošlog časa, čovek koji vodi celiva Bibliju objavljuje odlomak koji će se proučavati tog puta. Čita odlomak ili on sam ili kome bude dao. Nakon što je odlomak pročitan katehizator pita prisutne kako oni shvataju reči Svetog Pisma. Takav poredak je opravdan time što savremeni čovek ne shvata čak ni sinodalni prevod Svetog Pisma. Važno je da svako pokuša da sam preda smisao sveštenog teksta. Treba da odgovore svi da se ne bi dogodilo da neko ne shvati bukvalni smisao reči Božije. Pri čemu u slušaju pogrešnog shvatanja Biblije čovek koji vodi kružok treba istog trenutka da ispravi čoveka koji odgovara. Važno je pritom ne dopuštati bogohulstvo nad rečima Pisma i podržavati odnos strahopoštovanja prema reči Božijoj.

Nakon što su svi izneli svoje shvatanje reči Božije, katehizator govori: „a sada dajte da pogledamo šta u stvarnosti govori ovaj odlomak“. I zatim katehizator čita svetootačko tumačenje na to mesto. Tu je krajnje važno klizanje evanđelskih kružoka u protestantizam sa „pravom“ da slobodno tumači Pisma. U saglasnosti sa 19. pravilom Trulskog sabora nemamo pravo da tumačimo Sveto Pismo drugačije od tumačenja Svetitelja. Glavni zadatak čoveka koji vodi kružok je da pripremi i donese do slušalaca zdravo učenje koje su izneli Svetitelji.

Svetootačko tumačenje na Pismo se može uzeti iz elektronske biblioteke o. Georgija (Jurija) Maksimova. (na srpskom svetootačka tumačenja Svetog Pisma mogu se naći u biblioteci svetosavlje.org-a – prim. urednika)

Nakon toga zadaje se zadatak za sledeće okupljanje. Pročitati neki odlomak iz Svetog Pisma i naučiti neki od tekstova napamet. Nakon što je zadatak postavljen, svi koji su prisutni međusobno proveravaju znanje odlomaka Pisma. Njih je moguće zapisivati na listiću i predavati međusobno u nasumičnom redu.

Nakon toga, zahvalivši Bogu, svi koji izučavaju Pismo idu da piju čaj. Važno je da to iskustvo ne ostaje samo u okviru jedne grupe. Sa jedne strane neophodno je da se svi evanđelski kružoci druže međusobno. Tako se naprimer može održati biblijski susret nekoliko kružoka. Mogu se pozvati na besedu neko ko se ističe u drugim kružocima, mogu se zajedno rešavati složena pitanja. Međutim glavno je da se znanja koja se dobiju na besedama sprovedu u život. To treba da bude i sistem uzajamne pomoći i misionarstvo i podrška starih i bolesnih. Jevanđelski kružoci treba da daju pravoslavno obrazovanje i starijima, i bolesnim ljudima, koje sada samo Jehovini svedoci uče svom lažnom učenju.

I naravno, jevanđelski kružoci, treba da pozivaju narod Božiji svetosti i služenju Bogu i Crkvi Njegovoj. Tako da evanđelski kružoci treba da budu „radionica kadrova“ za našu Crkvu.

 

 

http://mission-center.com/mission-school/34/131-narodnaya-katehizatsiya

 

Rubrika: Misionarska literatura, Nasleđe oca Danila, Sveštenomučenik Danil Sisojev, Hristovi misionari

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Nije ostavljena mogućnost za pisanje komentara.