Saveti Svjatejšeg patrijarha Kirila novom episkopu Tadžikistana

Saveti Svjatejšeg patrijarha Kirila novom episkopu Tadžikistana

Beseda Svjatejšeg patrijarha Kirila pri predaji arhijerejskog žezla Preosvećenom Pitirimu (Tvorogovu), episkopu Dušanbeskom i Tadžikistanskom…

 Preosvećeni vladiko Pitirime,

 Neispitivim Promislom Svemogućeg Boga sada kod moštiju prepodobnog Serafima Sarovskog, na zemlji koja je osvećena njegovim podvizima, postao si naslednik apostola ovaploćenog Slova, episkop Crkve Hristove, primio si punoću blagodatnih darova Duha Svetoga.

 Sačuvaj u srcu svom reči pouke koje ću ti predati sada po dugu Patrijarha i u saglasnosti sa mnogovekovnim predanjem Pravoslavlja.

 Tvoj životni put predstavljao je stazu pripreme za ovaj dan i za buduću arhipastirsku delatnost.

Rodivši se u Sergijevom Posadu, u zrelom uzrastu si ušao u ogradu Crkve, doneo odgovornu odluku da sebe posvetiš na služenje Gospodu i stupio u Moskovsku duhovnu seminariju. Tvoje uzrastanje je proticalo pod duhovnim pokrovom prepodobnog Sergija Radonješkog. Upravo u njegovoj „Velikoj keliji“ su se odvijali glavni događaji koji su odredili tok tvog života. Prinevši monaške zavete, bio si rukopoložen u čin đakona, zatim sveštenika, da bi sa smelošću mogao da na raznovrsne načine služiš na njivi Hristovoj. Bio si oltarnik moskovskog hrama, nosio poslušanje referenta rektora duhovne akademije, bavio se predavanjima, učestvovao u misionarskim projektima, bavio se izdavanjem knjiga.

Budi i na dalje dobri nastavljač dela jevanđelskog svedočenja, sada u novoj ulozi i na novom mestu – Republici Tadžikistan. Tvoja eparhija ulazi u sastav Srednjeazijske mitropolije, koju vodi preosvećeni vladika Vikentije, koji je danas učestvovao u tvojoj hirotoniji. Stremi da kliru i pastvi tvoje eparhije pokažeš odnos sa mitropolitom, koji bio mogao da bude na duhovnu korist hrišćanima u odnosu prema Sveštenonačaliju.

Pamti, da je temelj života eparhija delatnost parohijskih i monaških zajednica. Svaka od njih predstavlja građevinski kamen, koji svi zajedno čine „građevinu, skladno spojenu, koja raste u hram sveti u Gospodu“ (Ef. 2:21). Zato se više trudi ne na formalnom uvećanju parohija, već o tome da ljudi, koji dođu u hram Božiji, tamo naiđu na bratoljublje, iskrenu pažnju i brigu. To će poslužiti kao najbolje sredstvo privođenja čoveka poznanju blagodati Hristove.

Nemoguće je pravilno organizovati eparhijski život oslanjajući se samo na svoje sile i talante. Zato se pojačano brini o pripremi dostojnih kandidata za sveštenstvo. Ali, bez obzira na krajnju nuždu u popunjavanju klira novoobraovane eparhije, ne prestupaj apostolski zavet: „Ne polaži ruke ni na koga brzo, niti učestvuj u tuđim grijesima. Čuvaj sebe čista“ (1 Tim. 5:22). Jer, arhijerej koji rukopolaže nedostojnog kandidata za sveštenstvo, kao da postaje saučesnik u njegovim gresima i njegovoj nesposobnosti da dostojno vrši pastirsku službu. Zato je apostol Pavle i upozoravao Timoteja da ni na koga ne polaže ruke brzo.

Predstoji ti da svoje služenje vršiš u državi sa većinskim muslimanskim stanovništvom. Međutim, Pravoslavlje tamo prisustvuje tokom dugo vremena i postalo je neodvojivi deo duhovnog života te zemlje. Tokom vekova sapostojanje islama i hrišćanstva predstavljalo je primer dobrih odnosa i međusobnog uvažavanja. Potrudi se da učiniš sve što od tebe zavisi da bi ta dobra tradicija bila sačuvana i zadobila dalji razvoj na korist čitavog naroda Tadžikistana.

Neka tvoja posebna briga budu ljudi u potrebi. Uvek u srcu svom drži priziv Božiji: „da prelamaš hleb svoj gladnome, i siromahe prognane da uvedeš u kuću? Kad vidiš golog, da ga odeneš, i da se ne kriješ od svog tela?“ (Is. 58:7). Nelicemerna briga o siromašnima, udovicama, ožalošćenima i opterećenima predstavlja najjaču potvrdu istinitosti Jevanđelske propovedi. Međutim, ona postaje takva samo kada je u pitanju iskreno, nelicemerno, neprinuđeno, ne po dugu, ne samo po disciplini, već služenje od srca.

Trudi se da delima milosrđa privučeš mlado pokoljenje pravoslavnih hrišćana, da bi učešće u socijalnim projektima postalo škola ljubavi i žrtvenosti za omladinu.

Najvažnije u tvom budućem služenju neka bude stajanje pred prestolom Gospodnjim i pre svega, služenje Božanske liturgije. U raznovrsnim svakodnevnim brigama o eparhiji, u mnoštvu susreta i svakodnevnim naporima ne ostavljaj molitvu. Sa revnošću uznesi gore uzdahe svog srca, prinoseći Beskrvnu Žrtvu za sve i za sva. U Evharistijskoj čaši ćeš naći pomoć u svim okolnostima, koliko god ti se teške one činile. Prizivaj tome i sve klirike i svu pastvu koji su ti povereni Promislom Božijim posredstvom odluke Svetog Sinoda i kroz polaganje ruku Preosvećenih arhipastira na tvoju glavu.

Sećaj se takođe i da episkop po samom svom položaju i mestu koje zauzima na bogosluženju predstavlja živi obraz Hristov. Zato je krajnje važno da bi ponašanje arhijereja van Liturgije bilo takođe u skladu sa njegovim najvišim prizivom. Trudi se da se ponašaš skromno i smireno, izbegavaj nadmenost, gnev i razdražljivost, da bi i sam spoljašnji izgled naslednika apostola bio izražaj vlasti ljubavi koju nam je darovao Spasitelj.

Primi ovaj žezal. Neka on za tebe bude podsećanje na neizmenjivost Jevanđelskog priziva na svedočenje Istine svim narodima (Mt. 28:19) i znak sile Božije, koja se u nemoći pokazuje savršena (2 Kor. 12:9). Blagoslovi iz punoće darova Duha Svetoga pravoslavne hrišćane koji su se molili za tebe u vreme Tajne hirotonije. Amin.

http://www.patriarchia.ru/db/text/2379662.html

Rubrika: Iz iskustva misionara, Hristovi misionari

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Nije ostavljena mogućnost za pisanje komentara.