O jednom revnosnom misionaru… – Sveti Nikolaj Srpski

O jednom revnosnom misionaru… – Sveti Nikolaj Srpski

Jako lepo svedočanstvo iz „Misionarskih pisama“ našeg velikog Svetitelja iz koga se dobro vidi da su revnosni hrišćani u sebi uvek nosili želju da jave Hrista bližnjima. Možemo samo da ponovimo želju svetog vladike da se i danas „hiljade takve narodne starešine“… Hristov vojnik iz pisma svetog Nikolaja je ispunio savet svetog Zlatousta: „Podelimo međusobno brigu o spasenju naše braće. Dovoljan je jedan čovek, koji gori revnošću da bi se ispravio ceo narod“…

201. Pismo

Bratu Živanu A.: O dobrom kapetanu

 Pišeš mi o velikoj radosti među dobrim i pobožnim ljudima u celom vašem srezu. Došao vam nov načelnik sreski. Čovek sa visokom školom no u isto vreme sa silnom verom u Boga. Pravi Božiji čovek u svakom pogledu. Drži veru i na delu i na jeziku. Drži krsnu slavu, kandilo u kući, svake nedelje u Crkvi je sa narodom. Kada je doznao, da u vašoj varoši ima nekih zamrzlih duša, koje ne osećaju silu i veličinu i milost Tvorca svoga, on im je lično hodio, iz kuće u kuću, iz dućana u dućan, i govorio, učio, savetovao, opominjao. Uspeo je brzo, da mnoge uspavane duše probudi, i da nekim bezvercima, koji nisu znali ni za Boga ni za dušu, otvori savest. Sad svi počeli dolaziti na ispovest i pričest. Plod takvog njegovog rada pokazao se i u poštenju narodnom: prestala su kod ljudi mnoga zla dela, ružne navike, zlobne i hulne reči.

I moja je radost koliko i vaša, što vidim jednog narodnog starešinu narodne duše. Uspeh vašeg kapetana svedoči, koliko je naš seljački narod voljan i gotov da posluša dobar savet svojih građanskih starešina i da sleduje njihovom dobrom primeru. Kažeš, kako vi svi sad blagosiljate svog dobrog kapetana. I Bog će ga blagosloviti. U Svetom Pismu stoji napisano, da će onaj koji obrati grješnika sa puta zablude njegove, spasti dušu svoju od smrti i pokriti mnoštvo grijehova (Jk. 5, 20). Neka bi dao veliki Bog, da se hiljade takve narodne starešine. A što spominješ jednog ranijeg starešinu, koji je mrzeo veru Božiju i šibao pobožne ljude, pa jednoga dana pao pod ognjena kola i poginuo, na to ti mogu samo reći: ko ima oči da vidi neka vidi, i ko ima uši da čuje neka čuje, i ko ima još imalo savesti neka se ustraši od Boga. Mir ti i blagoslov Hristov.

http://svetosavlje.org/biblioteka/vlNikolaj/MisionarskaPisma/Nikolaj08010201.htm

Rubrika: Iz iskustva misionara, Hristovi misionari

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Nije ostavljena mogućnost za pisanje komentara.