„Ne zveči, nego leči…“ – Sveti Nikolaj Žički

„Ne zveči, nego leči…“ – Sveti Nikolaj Žički

Misionar Hristov često će čuti grehe od ljudi, kakve nije mogao ni sniti niti pomisliti. No neka se ne uplaši, neka sasluša mirno, i održi mir svoj u sebi. Neiskusan misionar čuvši takve grehe, odmah počne osuđivati. To je sramota! Kako si to mogao učiniti? Kako si se usudio na takav greh? A iskusan misionar tako ne govori. Jer on zna, da se osuđivanjem duhovne rane ne leče nego još više pozleđuju…

Priče se, kako je sveštenik ispovedao neku babu trovačicu. Pa kad je saslušao babin greh, sveštenik se uzbudi i počne babu jako reziliti. Baba slušala, slušala, pa rekla svešteniku: Ne zveči nego leči, pope!

A kako iskusan duhovnik postupa, pokazuje ovaj primer. Otac Siluan lično mi je to pričao. U naš manastir, kaže, došlo nekoliko iskušenika. Oni su živeli u manastiru nekoliko godina. Jednoga dana čujem ja, da će jedan od njih da napusti manastir. Upitam njegovog starca da li je to istina, i starac mi to potvrdi. Zašto? Zato, veli, naišla na njega sumnja u svu veru Božju. Ja sam mu, veli, dokazivao i dokazivao istinitost vere, no nisam ga mogao ubediti! I starac zamoli mene, da ga i ja pozovem i da ga ubeđujem. Onda ja, priča otac Siluan, odem u svoju ćeliju i pred ikonom Svete Bogorodice očitam moleban za tog mladića. Uz to se pomolim Bogorodici, da me urazumi, kako da postupim i šta da govorim mladiću.

Kad sam to svršio, pozovem mladića k sebi, posadim ga kraj sebe i ponudim čaj. On mi onda sve ispriča: kako je posumnjao u sve, i kako ne može više nikako da se moli Bogu. Sumnjam, veli, i da me čuje Bog; sumnjam čak i da ima Boga.

Na to mu ja blago reknem: Pa to je obično iskušenje, koje na mnoge napada. I na mene je dolazila ta sumnja. I ja sam se mučio i mučio ne kao ti tako kratko vreme nego dugo, dugo vremena. No stideo sam se, da to ikome kažem. Borio sam se junački. Preko volje klečao sam na molitvi i držao sve pravilo. Dok jedne noći nije zabelela zora u noći moje duše. Te noći ja viknem u očajanju: Gospode Isuse Hriste, Spasitelju tolikih grešnika, zar zaista hoćeš da pustiš dušu moju da propadne? A kad sam to viknuo, zaplačem se, i padnem licem na zemlju. Dugo sam jecao i ridao, pa u tome i zaspao. Šta mi se tada na snu javilo, neću ti pričati. Glavno je, kad sam se probudio, ja sam bio kao iznova rođen. Srce mi je gorelo u prsima, i radost mi je ispunjavala svu dušu. Od toga dana više me nikada sumnja nije mučila.

I tebi će doći takav radostan dan. Samo budi junak i bori se. Ne podaji se crnoj sumnji, koja dolazi od paklenih sila. Ne očajavaj. Gospod je blizu. On gleda tvoju borbu. On je gotov da pomogne. Samo neće odmah. On čeka da se ti sam boriš dokle možeš. A kad ti učiniš svoje, onda će On učiniti svoje. Ne boj se. Nije to ništa. To su i drugi imali. To sam i ja imao. To je kao jedna mala groznica. Proći će.

Ove reči mladića su razgalile i ohrabrile. I on se rešio da ostane u manastiru. I posle kratkog vremena on se i ispovedio svome starcu, da je sva sumnja iz njega izletela. I molio je starca za oproštaj.

I tako je o. Siluan kao vešt duhovnik vratio jednu pokolebanu dušu k veri. I učinio je to ne kakvim teškim i zapletenim dokazivanjem istine Božje no milošću i ljubavlju prema čoveku i snishodljivošću prema slabostima čovečjim.

Tako postupaj i ti, misionare Cara Hrista. Seti se kako Gospod nije ni jednom rečju ukoreo Zakeja, ni ženu grešnicu, ni razbojnika.

Nemoj ni ti koreti ni osuđivati.

Seti se, kako razuman lekar postupa u bolnici sa bolesnicima. Ne viče, ne osuđuje, nego leči. I ti tako postupaj. Duše grešne — duše su bolesne. Njima treba melem a ne ukor.

—     Ne zveči nego leči.

(SVETI VLADIKA NIKOLAJ Sabrana dela, knjiga 15, str. 62-63, GLAS CRKVE,1997)


Rubrika: Iz iskustva misionara, Hristovi misionari

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *