Misionarska svest svetog Nikolaja Mirlikijskog Čudotvorca

Misionarska svest svetog Nikolaja Mirlikijskog Čudotvorca

Čestitamo svima veliki praznik velikog Svetitelja naše Crkve – svetog Nikolaja. U ovom odlomku iz besede sveštenomučenika Danila Sisojeva možete saznati kakav je misionar bio sam sveti Nikolaj i kakvu je misionarsku svest imao. Sveti Nikolaj je radio ono što neki od pravoslavnih danas misle da rade „samo sektaši“, primenjivao „sektaške tehnike“, „ponašao se kao da je Jehovin svedok“. U stvari veliki Svetitelj nije mogao mirno da gleda kako ljudi ginu van Crkve i ceo život svoj stavio na služenje Crkvi, želeo da što više ljudi privede u Lađu Spasenja. Verujemo da je to jedan od razloga zašto ga je Gospod toliko proslavio i proslavlja do danas.

 

* * * * *

„…U Žitiju svetog Nikolaja opisuje se strašni događaj. Nikolaj je dvanaest godina bio pastir u tamnici. U vreme Dioklecijanovih progona 304. godine bio je bačen u tamnicu. Sve koje su bacali u tamnicu Nikolaj je učio hrišćanstvu, u tamnici je služio Božansku Liturgiju, bodrio mučenike koji su išli u smrt za Hrista. Molio se da i njega Gospod udostoji mučeničkog kraja, ali mu Gospod nije uslišio molitvu. Izišavši na slobodu sveti Nikolaj je potvrdio svoje pastirstvo učeći hrišćane veri i čuvajući ih od lažnih učenja. Mnogi misle da dobar pastir treba da bude samo dobar ali ne i strog. Međutim, dobar pastir ako vidi da je ovca krenula da jede otrovnu travu dužan je da uzme prut i da je otera sa tog mesta. Ovca će uznemireno blejati, govoriti da su narušena njena ustavna prava, ali će ipak, ostati među živima. Pastir je dužan ne samo da propoveda Jevanđelje, već i da obuzdava jeresi.

Žitije Nikolaja Čudotvorca govori da je izišavši iz zatvora na slobodu odmah naišao na Savelijevu jeres. Živeo je u trećem veku sveštenik Savelije koji je učio da su Otac, Sin i Sveti Duh – jedna i ista ličnost. Ne tri „Ja“, ne tri samosvesti, već jedan Bog, Koji stavlja tri maske. Protiv ovog lažnog učenja koje protivreči Jevanđelju ustao je sveti Nikolaj i vrlo brzo ga iskorenio. Štaviše, pokazao je svoje pastirstvo jer je, kao i Hristos, otišao u tuđe dvorište.

Kako se kod nas često prema ljudima iz sekti? Govore da su to loši ljudi, koji razaraju kulturu, odvajaju ljude od porodice, države – sve ovo je tačno! Oni su zaista razrušitelji.

Međutim, šta treba da radi istinski pastir? On je dužan da privede sektaša u Pravoslavlje. Kako govori jedan naš savremeni misionar, otac Oleg Stenjajev: koja je pobeda najbolja nad satanistima? Kada satanista postane pravoslavni hrišćanin!

Upravo je tim putem pošao sveti Nikolaj Mirlikijski. Otišao je u zajednicu markionita, jeretika koji su odbacivali polovinu Biblije, ceo Stari Zavet, besedio sa dva episkopa-jeretika i, obrativši ih u Pravoslavlje, prisajedinio Crkvi i čitavu njihovu zajednicu.

Pastirska revnost svetog Nikolaja se pokazala i u odnosu na neznabošce. On nije smatrao da hrišćane treba da se ograniče svojom zajednicom. Nakon prekida gonjenja na hrišćane on je okupio celu svoju hrišćansku zajednicu i otišao na neznabožački praznik Artemide. Na tom prazniku je oko idolišta neznabožačke boginje počeo da peva hrišćanske pesme. Demoni koji su bili u idolištu su istog trenutka pobegli. Sveti Nikolaj je ušavši, razorio idolište i na njegovim ruševinama podigao hrišćanski hram u kome je kasnije i bio sahranjen. Ovaj hram se i do danas sačuvao, nalazi se u turskoj oblasti Antalija…“

„Uroki svяtosti“, Moskva 2011. str. 227-229

Ključne reči:

Rubrika: Misionarska literatura, Hristovi misionari

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Nije ostavljena mogućnost za pisanje komentara.