Jeromonah Grigorije Svetogorac – Isus Hristos (Besede izgovorene na radiju) – 1. Isus Hristos: Jevanđelje našeg spasenja

Jeromonah Grigorije Svetogorac – Isus Hristos (Besede izgovorene na radiju) – 1. Isus Hristos: Jevanđelje našeg spasenja

„Isuse najslađi, apostola slavo.

Isuse moj, mučenika pohvalo.

Vladiko svesilni; Isuse spasi me,

Isuse Spasitelju moj,

Isuse moj najdivniji,

Tebi pribegavam, Spasitelju,

Isuse pomiluj me,

zastupničkim molitvama Majke Tvoje,

svih svetih Tvojih i svih proroka,

Spasitelju moj Isuse,

naslado onih koji se raja udostojiše.

Isuse Čovekoljupče.“

(Molitveni kanon Gospodu našem Isusu Hristu)

Jevanđelist Marko počinje sveto Jevanđelje rečima: Početak jevanđelja Isusa Hrista, Sina Božijeg. Ko je Isus Hristos i koje je jevanđelje Njegovo? U besedama koje slede pokušaćemo da damo skroman odgovor na ovo pitanje.

Jevanđelje je radosna i divna vest da je Isus Hristos, Sin Božiji, postao čovek, da bi čoveka učinio sinom Božijim po blagodati. Sam Hristos nam je rekao da se ovaploćenjem Njegovim ispunilo proroštvo proroka Isaije: Duh Gospodnji je na meni, jer me Njime pomaza Otac. Poslao me je da siromašnima verom donesem jevanđelje, tj. radosnu vest, da izlečim one koji su čistog srca, da ništima potvrdim oslobođenje njihovo.

Čitavo delo božanske ikonomije. koje je Isus Hristos savršio, blagovoljenjem Oca i sadejstvom Svetoga Duha, imalo je i ima za cilj da čoveka vrati, pošto ga oslobodi od tiranije đavola i greha, u prvosazdanu lepotu Carstva nebeskoga.

* * * * *

Početak Jevanđelja Isusa Hrista, Sina Božijeg. Jevanđee je reč o Isusu Hristu. Jedan od svetih otaca govori da je sam Gospod Isus Hristos radosna vest našeg spasenja: „On je Jevanđelje našeg spasenja.“

Sveti Zlatousti ne nalazi ništa što bi se moglo uporediti sa jevanđeljem Isusa Hrista. „Šta može da se uporedi sa jevanđeljem? Bog je sišao na zemlju, čovek se uspeo na nebesa. Sve se sjedinilo. Anđeli sa ljudima igraju, a ljudi učestvuju u anđelskom životu. Možeš da vidiš đavola posramljenog, smrt uništenu, raj otvoren, život večni je na zemlji zasađen.“ I nastavlja sveti: „Propovedi lovaca, učenika Hristovih, zaista mogu da se nazovu jevanđeljima. Ne samo da je to postojano i nepoljuljano dobro koje prevazilazi naše dostojanstvo, već nam je ono dato sa svakom lakoćom. Nismo se zamorili, nismo se oznojili… Jednostavno nas je Bog zavoleo, a mi primamo ono što primamo.“

* * * * *

Osnovna poruka jevanđelja Isusa Hrista jeste da je Bog postao čovek. Ovu radosnu vest doneo je arhanđel Gavril Presvetoj Bogorodici na dan Blagovesti, i ova vest predstavlja propoved apostola. Apostol Pavle piše Korinćanima: „Podsećam vas na jevanđelje koje sam vam propovedao, i kojim se spasavate, svakako, ako ga čvrsto držite kako sam vas naučio. Propoveđu mojom sam vam, dakle, predao ono što sam i primio, da Hristos beše umro za grehe naše, da beše sahranjen, i da je, prema Svetom Pismu, u treći dan vaskrsao.“

* * * * *

Kada je jednom prilikom Isus zapitao svoje učenike: Šta govore ljudi, ko sam ja? Oni mu odgovoriše kako ga neki nazivaju Jovanom Krstiteljem, dok neki smatraju da je prorok Ilija, ili prorok Jeremija, ili koji drugi prorok. Na drugo pitanje Gospoda: A vi šta velite ko sam ja, apostol Petar odgovori: Ti si Hristos, Sin Boga života. Tada Hristos apostola nazva blaženim, jer istina koju je ispovedio ne beše prosto ljudska istina, nego božansko otkrovenje koje preko apostola učini Otac naš nebeski.

Mi koji se krstimo u ime Trojičnog Boga, pripadamo Hristu i ispovedamo da je Isus Hristos Sin Boga živoga i Spasitelj ljudi. Ovo nam pak otkriva sam Otac naš nebeski. Njemu treba da priđemo i da uzmolimo: „Gospode, želimo Isusa da vidimo.“ I Otac nam daje ljubljenoga Sina Svoga, da ga vidimo, i da ga dodirnemo, i da ga okusimo na večeri života, na svetoj evharistiji. I kada okusimo Sveto Telo i Krv Hristovu, tada vidimo da je Gospod blag i čovekoljubiv i da se daje svakome od nas da bismo imali život. Jer On je zato i postao čovek, On – čovekoljubac Hristos.

* * * * *

U nizu beseda koji danas započinjemo, pokušaćemo da odmucamo nekoliko reči o Isusu Hristu, Sinu Boga živoga. Početna tačka od koje ćemo svaki put kretati biće praznici Gospodnji, dakle praznici koje je naša sveta Crkva odredila radi proslavljanja različitih događaja iz života Gospoda našeg, od Njegovog začeća od Djeve, do silaska Duha Utešitelja na apostole.

Pokušajmo da sa Gospodom napredujemo mišlju očišćenom od svakodnevnog života i srcem koje plamti ljubavlju prema Njemu.

Rubrika: Uncategorized

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *