Jeromonah Grigorije Svetogorac – Isus Hristos (Besede izgovorene na radiju) – 9. Preobraženje Hristovo

Malo pre Svoga stradanja, Gospod nam je jednim posebno blistavim događajem – božanskim preobraženjem – otkrio slavu Svoga Božanstva.

Jevanđelist Matej ovako opisuje preobraženje Gospodnje: I poslije šest dana uze Isus Petra u Jakova u Jovana, brata njegova, u izvede ih na goru visoku same. I preobrazi se pred njima, i zasija lice njegovo kao sunce, a haljine njegove postadoše bijele kao svjetlost I gle, javiše im se Mojsej i Ilija koji s njim govorahu. A Petar odgovarajući reče Isusu: Gospode. dobro nam je ovdje biti; ako hoćeš da načinimo ovdje tri sjenice: tebi jednu, i Mojseju jednu, i jednu Iliji. Dok on još govoraše, gle, oblak sjajan zakloni ih, i gle, glas iz oblaka koji govori: Ovo je Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji; njega slušajte.

* * * * *

Reč preobraziti se, znači: uzeti drugi oblik. Isus Hristos se, međutim, nije preobrazio tako što je uzeo neki drugi oblik, nego je otkrio svojim učenicima ono što je bio, pošto im je otvorio oči i od duhovno slepih učinio ih onima koji vide. Kako govori jedna himna ovog praznika: „Danas Hristos, zasijavši na gori Tavoru, pokaza Svojim trima učenicima obraz Božanstva Svoga.“

Sveti Zlatousti objašnjava uzrok usled koga je slava Božanstva Njegovog otkrivena neznatno: pokazao im je, govori, nesagledivu slavu Božiju, ne onakvom kakva je ona zaista, nego onakvom kakvom su je učenici mogli videti. Nije im je otkrio u svoj njenoj veličini, da ne bi poginuli gledajući je.

* * * * *

I trojica jevanđelista koji govore o preobraženju, pišu da je lice Gospodnje zasijalo kao sunce. Oni ovo pišu, kako pojašnjava sveti Grigorije Palama, ne zato da bismo svetlost kojom je Hristos zasijao zamislili kao čulima spoznatljivu, nego da bi smo shvatili da ono što prirodno sunce predstavlja za sve koji žive čulno i gledaju čulnim očima, to je i Hristos za sve one koji žive duhovno i gledaju Duhom Svetim.

Ovaj veliki bogoslov tavorske svetlosti još primećuje da se preobraženje Hristovo dogodilo u vreme kada se Gospod molio. Ovo se zbilo da bismo shvatili da je uzrok ovog blaženog viđenja molitva, i da se približavajući Bogu molitvom udostojavamo da vidimo sjaj nestvorene svetlosti. Hristos nam, moleći se na gori Tavoru, pokazuje kako će se svetima javiti svetlost Božija.

* * * * *

Preobraženje Gospodnje se dogodilo šest dana nakon Hristovog poučavanja o slavi Oca Svoga i o dolasku Carstva Božijeg. Hristos beše rekao: Ima nekih među ovima što stoje ovdje koji neće okusiti smrti dok ne vide Carstva Božijega.

Ovo se odnosilo na trojicu učenika koje je Hristos poveo sa sobom na Tavor koji su tamo, gledajući preobraženje Hristovo, zaista videli Carstvo Božije. Sveti Grigorije Palama govori da, kao što je svugde Hristos Car, tako je i Carstvo Njegovo svuda. Prema tome, to da Njegovo Carstvo dolazi, ne znači da ono dolazi ma odakle, već da se ono projavljuje u sili Duha Svetoga. A ova sila se ne daje bilo kome, nego samo onima koji su sa Gospodom i koji čvrsto stoje u veri u Njega.

* * * * *

Svaki put kada proslavljamo sveti praznik Preobraženja. Crkva nas poziva: „Dođite da delatnom vrlinom misleno uziđemo na goru svetu. Stanimo gore na nju da bismo se našli u gradu Boga živoga i da bismo umnim pogledom videli Trojično Božanstvo koje isijava kroz Jedinorodnog Sina Božijeg. Popnimo se na goru Gospodnju da vidimo slavu preobraženja Njegovog.“

I veliki Grigorije nas poziva da, pošto shvatimo tajnu preobraženja Gospodnjeg, zakoračimo k sjaju božanske svetlosti. Pošto zavolesmo lepotu nepromenjive božanske slave, očistimo um od zemaljskih prljavština prezirući privremena zadovoljstva koja vode večnoj patnji.

Preobraženjem Gospodnjim Otac nas priziva na poslušnost i na sledovanje rečima Sina Njegovog ljubljenog. Tako ćemo učiniti sebe dostojnim pričasnicima nestvorene svetlosti preobraženja i sudeonicima Carstva nebeskog.

Rubrika: Uncategorized

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *