Jeromonah Grigorije Svetogorac – Isus Hristos (Besede izgovorene na radiju) – 8. Isus Hristos: Svetlost i život sveta

Hristos je takođe rekao: Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Zaista, Hristos se pokazao dobrim Pastirom. koji je prineo Svoj život za nas. A dobri Pastir umre za nas. da nas. pošto nas je izbavio iz senke smrti, pripremi da se pridružimo anđelskim horovima i da nam umesto prebivališta koje imasmo u dubinama preispodnjim, daruje nebeske obitelji blizu Oca Svoga.

* * * * *

Rekli smo da je Gospod sebe nazivao Mesijom, tj. Hristom i hlebom života. U drugoj besedi Gospod govori: Ja sam svjetlost svijetu; ko ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života.

Nazvavši Sebe svetlošću sveta Gospod je potom doveo u vezu svetlost sa životom. Onaj ko ide za Hristom, i hodi u svetlosti svetih zapovesti Njegovih, ide putem koji vodi u život. Verni. koji učestvuje u tajnama Crkve, shvata da je za njega Gospod svetlost, mir i radost, hrana i život. Sjajna zvezda koja blistavo sjaji i svetiljka koja uvek svetli u domu duše njegove. Od sada je život onih koji idu za Hristom, život svetlosti. A u budućem veku oni će zasijati kao sunce i okruživaće jedino Sunce – Hrista.

* * * * *

Drugom prilikom Hristos je Sebe nazvao vratima za ovce i dobrim pastirom. Reče: Ja sam vrata; ako ko uđe kroza me spašće se, i ući će i izići će. i pašu će naći. Zaista, Hristos je vrata kroz koja se ulazi u Carstvo Božije. Onaj koji uđe kroz ova vrata nalazi spasenje, ulazi u dom Božiji i u njemu nalazi hranu koja spasava, koja je opet Hristos – hleb života.

* * * * *

Prilikom razgovora sa Martom, sestrom Lazarevom, Hristos kaže: Ja sam vaskrsenje i život; koji vjeruje u mene ako i umre, živjeće. Sveti Grigorije Bogoslov veli da Gospod naziva Sebe vaskrsenjem, zato što nas, dok smo bili mrtvi zbog greha, vaskrse i vrati u život. Našom verom u Hrista ulazimo u život večni upravo zato što je Hristos vaskrsenje naše i život naš.

* * * * *

Na Tajnoj večeri Hristos reče: Ja sam put i istina i život; niko ne dolazi Ocu osim kroz mene. Sveti Zlatousti kaže. da je Gospod pod ovim rečima mislio: „Pošto sam ja put, ne treba vam drugi vodič da vas vodi Ocu nebeskome. I pošto sam ja život, i kad umrete, zadobićete život večni.“

Hristos je ovaploćenjem. radi nas ljudi, postao put čisti i sveti koji vodi u Gornji Jerusalim. Dovoljno je da vršenjem zapovesti hodimo putem, koji je Gospod, da pravoslavno verujemo u Hrista koji je Istina. i da se neprestano nadamo u Onoga koji je Život.

Govoreći sa učenicima Svojim, nakon što je savršio Tajnu večeru, Hristos je Sebe nazvao Čokotom: Ja sam istinski čokot. I malo nakon toga je ponovio: Ja sam čokot, a vi loze. Ko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogi plod, jer bez mene ne možete činiti ništa. Prema svetom Kirilu, ovo jedinstvo sa Hristom postižemo čuvanjem svetih zapovesti Njegovih i učestvovanjem u tajni svete evharistije.

Kao što smo loza sjedinjena sa Gospodom, tako od Njega primamo, kroz sveto pričešće, istiniti život. Hristos je zrno pšenice i grožđe života, koje se prinosi na žrtvu za vaskrsenje svakog čoveka, kada prinosi Svoje Sveto Telo i Presvetu Krv Svoju kao „hleb života večnog“ i kao piće koje donosi besmrtnost.

Hristos je Svetlost istinita koja prosvetljuje i osvećuje svakog čoveka koji mu pribegava. Pomolimo se Njemu da i nas prosvetli neopisivom svetlošću lica Svoga, da bismo zaista krenuli putem koji je On sam, i da kraj putovanja našeg bude život večni sa Ocem i Sinom i Duhom Svetim.

Rubrika: Uncategorized

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *