Jeromonah Grigorije Svetogorac – Isus Hristos (Besede izgovorene na radiju) – 7. Prepolovljenje: Učenje Hristovo

Hristos nakon Svoga krštenja otide u pustinju, gde je u postu i molitvi proveo četrdeset dana. Na kraju ovih dana, Gospod se suočio sa tri đavolova kušanja. Nakon toga, Gospod se vraća, poziva Dvanaestoricu da ga slede, i počinje da obilazi Galileju propovedajući u sinagogama i u hramu[1] o različitim praznicima.

Jedan takav praznik bio je i praznik Senica. koji je proslavljan da se Judeji podsete čudesnog spasenja kojim ih je Bog spasao tokom njihovog putovanja ka obećanoj zemlji. Tokom trajanja praznika Judeji su boravili u senicama[2], koje su, s jedne strane, simvolizovale Božije predvodništvo u pustinji u vidu svetlosnog oblaka, a s druge ih podsećale na način na koji su onde boravili. Prema svetim ocima svetlosni oblak je simvolizovao Hrista, pa se i praznik Senica odnosio neposredno na Njega.

Usred ovog praznika koji je trajao sedam dana, Gospod se pojavio u hramu i poučavao narod božanskom učenju, koje se toliko otkrilo kroz Njegovu Ličnost, kako nas izveštava jevanđelist Jovan. Ovaj događaj naša Crkva proslavlja u dan koji prepolovljava vreme između dva velika praznika (Vaskrsa i Pedesetnice), oslanjajući se na slovo jevanđeliste: U polovini Praznika. Vrlo je karakteristično i to što ikona, koju koristimo na praznik Prepolovljenja, izobražava Hrista koji poučava u hramu.

Slušaoci Hristovi priznaše da nijedan čovek nikada nije govorio kao Gospod, a ovo je zato što je Hristos sam Bog, koji svojim poučavanjem otkriva ljudima tajnu Svoga božanstva. U današnjoj i narednoj besedi pokušaćemo, dakle, da ukratko vidimo šta propoveda Hristos o samome Sebi.

* * * * *

Na početku treba da kažemo da je Gospod govorio kao Onaj koji ima vlast, a ne kao književnici. Tako, svaki put kada govori o Sebi, započinje rečima: Ja sam. Hristos je ovo mogao da čini jer je On Istina i Premudrost Božija.

Izraz ja sam, Gospod prvi put koristi u razgovoru sa Samarjankom. Kada Samarjanka u jednom trenutku kaže Hristu: Znam da dolazi Mesija zvani Hristos, On joj odgovori: Ja sam (Mesija) – koji govorim s tobom.

Reč Mesija je jevrejska i znači: onaj koji je pomazan – Pomazanik. Gospod je pomazan Duhom Svetim. kako kaže apostol Petar. govoreći u Kornilijevom domu: Isusa iz Nazareta, kako ga pomaza Bog Duhom Svetim. Vasilije Veliki ističe da ime Hristovo predstavlja ispovedanje svecele Svete Trojice, jer objavljuje i Boga koji pomaza, i Sina koji bi pomazan, i Pomazanje, tj. Duha Svetoga.

Gospod je Pomazanik.jedini Hristos po prirodi, koji je došao u svet da čoveka učini, po blagodati. pomazanikom (hristom). Tako Crkva naša poje: „Razumevši dolazak Tvoj u poslednja vremena, prorok uzviknu: Čuh reč Tvoju, Gospode silni, da ćeš spasiti pomazanike Svoje koji ti dolažahu.“ Dakle: Bogočoveče Hriste, prorok Avakum razumevši dolazak Tvoj, koji si pripremio i koji si ostvario u poslednja vremena ovaploćenjem Svojim, reče: „Čuh silu božanstva Tvoga, Gospode, jer si došao u svet da spaseš one koji su nakon svetog krštenja svetim mirom pomazani.“

* * * * *

Sledeći put Hristos je govorio o Sebi u gradu Kapernaumu, u Svojoj besedi o svetoj evharistiji. Reče tada Gospod: Ja sam hljeb života: koji meni dolazi neće ogladnjeti, i koji u mene vjeruje neće nikad ožednjeti. Malo pre ovih reči Hristos se obratio Judejima: Otac moj daje vam istiniti hljeb sa neba. Jer hljeb je Božiji onaj koji silazi s neba i daje život svijetu. Nastavljajući besedu, Hristos jasno govori da je hleb Božiji koji hrani svet On sam.

Sveti Zlatousti kaže da je Hristos svaki put, kada se pripremao da govori o tajni svete evharistije, prvo govorio o Svome Božanstvu naglašavajući: Ja sam hljeb života. On Sebe naziva hlebom života.jer nam On pruža i sadašnji i budući život.

* * * * *

Bogonosni oci poučavaju da je Isus Hristos hleb nebeski, koga je Bog Otac poslao u svet kao Spasitelja i Iskupitelja čovekovog. Zato oni koji se pričešćuju Presvetim Telom Hristovim, oživljavaju i kreću se ka večnom životu, po reči Njegovoj: Ja sam hljeb živi koji siđe s neba; ako ko jede od ovoga hljeba živjeće vavijek.

Neka bi dao Bog da svi neosuđeno kušamo od ovoga hleba života, tj. od Tela i Krvi Gospodnje i da sa Njim uđemo u Carstvo nebesko.


NAPOMENE:

  1. Misli se, svakako, na jerusalimski hram. (prim. prev.)
  2. Šatorima (prim. prev.)

Rubrika: Uncategorized

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *