Jeromonah Grigorije Svetogorac – Isus Hristos (Besede izgovorene na radiju) – 5. Sveto pričešće

Danas ćemo se osvrnuti na učešće čovekovo u svetoj evharistiji, tj. u svetom pričešću i na duhovne plodove koje čovek njime (učešćem) prima.

Svetim pričešćem verni se sjedinjuje sa Gospodom. Postaje „sutelesnik i sukrvnik“ Hristov. Sam Hristos je rekao: Koji jede moje tijelo i pije moju krv u meni prebiva i ja u njemu.

Sveti Zlatousti kaže da nam je Hristos predao tajnu svete evharistije da bismo sa Njim postali jedno telo. „Da ne bismo samo teorijski bili jedno telo sa Hristom. nego i stvarno. sjedinimo se sa Telom Hristovim. Ovo zadobijamo hranom koju nam je podario, želeći da nam pokaže veliku ljubav koju ima prema nama. Zato je Sebe sjedinio sa nama i postade jedno telo s nama. da budemo jedno s Njim, kao što je telo sjedinjeno s glavom. Ovo je zalog onima koji imaju toplu ljubav“.

Ljubav Hristova se ne završava ovaploćenjem, stradanjem i Grobom. Ona se nastavlja i prinošenjem Njegove evharistijske žrtve. Sveti Zlatousti čuje Hrista kako govori svakom vernom: „Ne povezujem se prosto sa tobom, nego se preplićemo, jedemo, malo se umanjujemo, kako bi se uvećalo naše smešanje, preplitanje i jedinstvo.“ Nakon svetog pričešća ništa više ne postoji između Hrista i vernog koji se dostojno pričestio. Sve se topi u svetlosti ljubavi Njegove: „Mi i Hristos smo jedno“, govori hristonosni sveti.

* * * * *

Svetim pričešćem sjedinjujemo se sa braćom našom i svi zajedno učestvujemo u Telu Hristovom, tj. u jednoj, svetoj, sabornoj i apostolskoj Crkvi. Kada se verni okupe na jednom mestu da bi savršili svetu evharistiju, njihovo sabranje otkriva tajnu Crkve. Crkva i sveta liturgija jesu Sveto Telo Hristovo.

Apostol Pavle piše: Jer jedan je hljeb Jedno smo tijelo mnogi, pošto se svi od jednoga hljeba pričešćujemo. I sveti Zlatousti govori: „Šta je hleb kojim se pričešćujemo? Telo Hristovo. Ne mnoga tela, nego jedno Telo… Jer ne jedeš ti od jednog tela a drugi od drugog, nego svi od jednog Tela jedemo.“

Svetim krštenjem postajemo. po blagodati, deca Božija i članovi Crkve. Primajući Sveto Pričešće. hranimo se Svetim Telom i Krvlju Hristovom. Hristos „sjedinjuje samoga Sebe sa svakim vernim i one koji su se rodili svetim krštenjem. hrani samim Sobom“.

Tako su među vernima stvorene duhovne sveze, sveze istinite ljubavi. Ova ljubav treba verne vazda da drži u njihovoj zajednici. Ovo nam govori sveti Zlatousti: „Postali smo zajedničari duhovne trpeze. Budimo i zajedničari duhovne ljubavi.“ Ako je Hristos, nas radi, dao samoga Sebe za hranu, da jedemo i živimo, dužni smo i mi da od sveg srca ljubimo braću svoju.

* * * * *

Jedan od plodova svetog pričešća je da nas ono vodi u Carstvo nebesko. Kada sveštenoslužitelj pričešćuje vernog, on govori: „Pričešćuje se sluga Božiji na otpuštenje grehova i na život večni.“ A sveti Zlatousti nam prvo kaže da pristupimo svetom pričešću čiste duše i nastavlja preporučujući nam ove reči u času pričešćivanja: „Blagodaću Tela ovoga, nadam se da ću primiti nebeska dobra, besmrtni život, jedinstvo sa Hristom.“

Drugom prilikom sveti Jovan kaže: „Neko je rekao da sve one koji odlaze iz ovoga sveta. kada se upokoje, a koji se pričešćuju Prečistim Tajnama sa čistom savešću, okružuju sveti anđeli i odvode ih sa zemlje na nebo, zahvaljujući Svetom Pričešću koje su primili.“

* * * * *

Sveta evharistija je Tajna večera. I Carstvo Božije Hristos je nazvao večerom koju svetima pripravlja Otac nebeski. Za sve one koji žive u skladu sa voljom Božijom. smrt je prelazak od evharistijske trpeze za trpezu Carstva. Ova trpeza je jedna i jedan je Onaj koji je pripravlja: Hristos.

Neka bi Gospod dao da budemo večni učesnici večere Hristove.

Rubrika: Uncategorized

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *