Jeromonah Grigorije Svetogorac – Isus Hristos (Besede izgovorene na radiju) – 8. I u Duha Svetoga

U sledećem članu Simvola vere ispovedamo da verujemo u u Duha Svetoga, Gospoda, Životvornog. koji od Oca ishodi. koji se zajedno sa Ocem i Sinom obožava i slavi, koji je govorio kroz proroke.

Sveti Grigorije Bogoslov besedi: „Imamo toliku uverenost da je Duh Sveti Bog, da ćemo od Njega početi učenje o Bogu primenjujući iste reči na svecelu Svetu Trojicu: Beše svetlost istinita – Otac. Beše svetlost istinita – Sin. Beše svetlost istinita – drugi Utešitelj, Duh Presveti. Svetlost, Svetlost i Svetlost, ali jedna je Svetlost i jedan je Bog. Tako propovedamo učenje o Svetoj Trojici: blagodat je u Svetlosti. U Duhu Svetome, imamo poznanje da je Sin Svetlost. koji dolazi od Svetlosti, od Oca.“

Crkva slavoslovi Utešitelja, služeći se bogoslovljem svetog Grigorija: „Duh Sveti je postojao, postoji i postojaće, bez početka i bez kraja, svagda sjedinjen i zajedno brojan sa Ocem i Sinom. On je Život i Davalac života, Svetlost i Davalac svetlosti. Dobro po sebi i izvor dobrote. Duhom Svetim se poznaje Otac i proslavlja Sin, i Njega svi prepoznaju kao jednu silu Svete Trojice, jedan sklad, jedno poklonjenje Svetoj Trojici.“

* * * * *

U molitvi koju upućujemo Duhu Svetome govorimo: „Care Nebeski, Utešitelju (Paraklite), Duše istine.“ Duh Sveti je Utešitelj duša naših.

Reč Paraklit znači Utešitelj. Prema etimologiji. ova reč takođe označava i onoga ko dolazi blizu, ko se približava. Duh Sveti je Onaj ko se nalazi uz nas, da bi osvetio život naš, da nas uteši dok ne dođe Hristos, prvi Utešitelj života našeg.

Pre nego što se vazneo na nebo, u času kada je žalost ispunila srca učenika Njegovih zbog odvajanja od Njega, Hristos ih je utešio objavljujući im silazak Duha Utešitelja. Rekao im je: Bolje je za vas da ja odem, jer ako ja ne odem, Utješitelj neće doći k vama; ako li odem, poslaću ga k vama. I stvarno, nakon vaznesenja Hristovog, po obećanju Njegovom, Duh Sveti je sišao i od tada u Crkvi boravi kao, kako reče jedan blaženi starac, „Kućepazitelj“ Crkve.

* * * * *

Sveti oci nas uče da je cilj duhovnog života zadobijanje blagodati Duha Svetoga. Jer, čak ako i pomislimo da imamo kakvih vrlina, a nemamo blagodat Utešitelja, ličimo na nekoga ko drži kakvu posudu punu ulja (uljanu svetiljku) sa fitiljem – ali ugašenim. Blagodat Duha Svetoga je plamen koji će zapaliti ulje duša naših. A ovu blagodat zadobijamo vršenjem božanskih zapovesti.

Sveti Simeon Novi Bogoslov govori da se „onaj ko ljubi Boga i čuva zapovesti Njegove, oblači blagodaću Duha Svetoga … kao mislenom svetlošću koja dolazi sa mirom i radošću… Neposredno projavljivanje ove svetlosti potire svako misleno stradanje i otpušta svaku patnju duševnu, jer samo blagodat Duha Svetoga može učiniti da čovek prezre sve zemaljsko, sve tuge i radosti i da ga učini prijateljem i sinom Božijim“.

* * * * *

Zajedno sa krštenjem savršava se i tajna miropomazanja, kojom primamo dar Duha Svetoga. Kršteni se pomazuje svetim mirom i tako postaje pomazanik[1], tj. ikona Isusa Hrista. Pomazanjem se obnavlja blagodat božanskog usinovljenja i novokršteni prima od Boga potvrdu da će, ako bude hodio u zapovestima Njegovim, postati sin Njegov ljubljeni. Tako Utešitelj, u svakome lično. savršava spasenje u Hristu.

Od Duha Svetoga primamo božanske darove: „Duhom Svetim“. piše sveti Vasilije Veliki, „savršava se uzlazak naš u Carstvo nebesko, povratak božanskom usinovljenju, smelost da Boga nazivamo Ocem, mogućnost da budemo zajedničari blagodati Hristove, da učestvujemo u večnoj slavi i da od Boga primamo svaki blagoslov i u ovom i u budućem životu.“

Svi ovi božanski darovi daju se čoveku koji živi u skladu sa zapovestima Božijim. Ovakvo delanje, ako se savršava onako kako je Gospod tražio, donosi u nama plod božanskih vrlina i čistotu srca. a u čisto srce dolazi blagodat i prosvetljenje Presvetoga Duha, kojim se iznova rađamo i koje nas čini sinovima Božijim. Pali se svetiljka duše naše i u sadašnjem životu nas čini učesnicima života večnog.


NAPOMENE:

  1. Hristos znači Pomazanik. Tako, kada se kršteni pomazuje, on postaje pomazanik – hristos (prim. prev.).

Rubrika: Uncategorized

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *