Jeromonah Grigorije Svetogorac – Isus Hristos (Besede izgovorene na radiju) – 6. Koji je raspet nas radi, i stradao i bio pogreben

Svi čudesni događaji koje je satvorio Hristos kako bi nas iznova učinio domaćima Svojim. nazivaju se božanska ikonomija (= domostroj). U dve reči. božanska ikonomija označava sve ono što je ljubav Božija učinila, da bi se čovek vratio u stanje u kome je živeo pre pada. Sva ta božanska dela svoj vrhunac imaju u očovečenju Hristovom, Njegovom strašnom stradanju, Njegovom vaskrsenju i vaznesenju. Četvrti član Simvola vere govori o ovim svetim delima:

I koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i bio pogreben;

I koji je vaskrsao u treći dan, po Pismu;

I koji se uzneo na nebesa u sedi s desne strane Oca;

I koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i Njegovom carstvu neće biti kraja.

* * * * *

Spasenje čoveka, predstavlja u stvari novo stvaranje čoveka. Kao što je i prvo stvaranje bilo izliv ljubavi Trojičnoga Boga, tako je i novo stvaranje novi izliv ljubavi Trojičnoga Boga. Zato sveti Zlatousti naziva Krst Gospodnji „voljom Oca, slavom Jedinorodnog Sina Njegovog, i blagodaću Duha Svetoga“.

Zato sveti Jovan Damaskin o raspeću Hristovom piše: „Svako delo i svako čudotvorstvo Hristovo veliko je i sveto i divljenja dostojno. ali od svih dela Njegovih najdostojniji divljenja je Časni Krst Njegov. Raspećem Gospodnjim smrt je pobeđena, praroditeljski greh oprošten. čoveku je darovano vaskrsenje, otvorena su mu vrata raja.“

Zato i naša sveta Crkva poje Krstu Gospodnjem: „Raduj se životonosni Krste Hristov. ti koji si nepobedivo znamenje pobožnih, utvrda vernih, zid koji štiti Crkvu. Tobom se. presveti Krste. truležnost uništi. smrt propade, a mi se sa zemlje na nebo uzdigosmo.“

Simvol vere nam govori da se sve ovo dogodilo u vreme Pontija Pilata, kako bi se naglasilo da je sveto stradanje Gospodnje istorijska činjenica, koja svoje mesto ima u jednom određenom trenutku istorije. Jer kao što je Hristos istinski bio raspet, istinita je i blagodat životonosnog Krsta i spasenje koje nam pruža.

Kako se ostvarila ova Hristova pobeda nad smrću i đavolom? Sveti Zlatousti nam govori: „Nismo se zamorili niti smo ratovali. Rat nismo videli a pobedu smo zadobili. Boj beše Hristov a venac pobede naš.“ Da bismo taj venac, međutim, uistinu učinili našim. treba da poštujemo Krst Hristov i da sa pobožnošću činimo znak krsta. Jer, kako govori sveti Simeon Novi Bogoslov: „U skladu sa pobožnošću koju svaki verni ima prema Krstu, prima i silu i pomoć Božiju.“

* * * * *

Simvol vere govori o raspeću Gospodnjem i nastavlja: Koji je stradao i bio pogreben. Nestradalni Gospod zaista je stradao i bio pogreben.

Himnopisac veli: „Sišao si, Hriste moj, na zemlju da spasiš čoveka. A kada ga ne nađe na zemlji, sišao si do ada tražeći ga.“ I kada je Hristos u adu sreo Adama, uze ga za ruku i vaskrse ga. Tako presveti Grob Hristov postade izvor našeg vaskrsenja:

„Kao Životonosac, u raju najlepši

od svih bračnih ložnica carskih

Grob tvoj Hriste najsvetlijim se pokaza,

izvor vaskrsenja našeg.“

Od časa kada se krstimo i postanemo hrišćani odlučujemo da podražavamo Hrista. Tajna svetog krštenja je tajna saraspinjanja. sapogrebenja, i savaskrsenja sa Hristom. Sve to biva istovremeno tokom tajne: smrt i grob starog čoveka, rođenje i vaskrsenje čoveka u Hristu. S Njim se pogrebosmo krštenjem, govori apostol Pavle. Sveta krstionica u kojoj se krštavamo postaje grob i materica novog života u Hristu.

Ali, sveto krštenje je samo početak novog života. Potrebno je da i dalji život naš, i čitav život naš, bude saraspinjanje sa Hristom, da bi usledilo i vaskrsenje sa Njim. Potrebno je da se saraspnemo sa Hristom koji se raspeo i da sa Njim sastradamo, kako bismo bili i sunaslednici Hristovi. Pođimo uskim putem sa Hristom da bismo stigli u Carstvo Njegovo i sa Njim u vekove carevali.

Rubrika: Uncategorized

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *