Jeromonah Grigorije Svetogorac – Isus Hristos (Besede izgovorene na radiju) – 4. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista

Drugim članom Simvola vere ispovedamo da, kao što verujemo u jednoga Boga Oca Svedržitelja, verujemo i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, Jedinorodnog od Oca rođenog pre svih vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, ne stvorenog, jednosuštnog Ocu, kroz koga je sve postalo.

Božanstvo Isusa Hrista otkrio nam je On sam. Jevanđelist Jovan prenosi da je Gospod, kada su ga Judeji pitali da im jasno kaže da li je Hristos, odgovorio: „Rekao sam vam da ja jesam Hristos, ali vi mi ne verujete.“ I dalje im potvrđuje: Ja i Otac jedno smo.

Jevanđelist Jovan započinje Jevanđelje izrazom koji nas uči o bezvremenom postojanju Gospoda i o Njegovom Božanstvu. On kaže: U početku bješe Logos (Riječ), i Logos bješe u Boga, i Logos bješe Bog. I apostol Pavle govori da je Hristos Bog koji se „javi u telu, propovedaše neznabošcima i ljudi poverovaše u njega. Oni koji poverovaše u Njega žive sadašnji život u celomudrenosti. pravednosti i pobožnosti, čekajući javljanje slave Božije i Spasa našega Isusa Hrista.“

* * * * *

Prvim članom Simvola vere ispovedamo da je Bog Otac Tvorac svega stvorenog. Drugim članom ispovedamo da je Hristos Jedinorodni Sin Božiji, istiniti Bog koji je jednosuštan Ocu i Onaj kroz koga je sve stvoreno. Kroz Hrista je sve stvoreno, piše jevanđelist Jovan.

Stvaranje čitavog sveta jeste delo Presvete Trojice. Sve je stvoreno „iz Oca, kroz Sina u Duhu Svetome. Jer Otac blagoizvoli, Sin dela, a Duh Sveti sarađuje“.

Poslednja i najsavršenija tvorevina Trojičnog Boga jeste čovek, jer je Bog stvorio čoveka po ikoni samoga Sebe i po svom podobiju. Ukrasio je čoveka svakom blagodaću i svakim dobrom. Čovek je, zajedno sa božanskom dobrotom primio i slobodu da bi dobra, koja mu je Božija ljubav podarila, osetio kao svoja sopstvena.

* * * * *

Najviše dobro koje je čoveku darovano od Tvorca, bila je bliskost Božija i jedinstvo sa Bogom kroz ljubav. U raju je čovek živeo u zajednici sa Bogom. 0 ovom daru Božijem trebalo je čovek da se stara i da ga čuva. Ovo delo, učinjeno slobodnom voljom čovekovom, bi bilo put od po ikoni prema po podobiju. Sveti Grigorije Niski govori da po ikoni u nama postoji od samog stvaranja, „ali da budemo po podobiju Božijvm postići ćemo sami našom namerom… Gospod je ostavio da mi budemo delatnici upodobl>avanja. da bismo imali platu za trud“.

Čoveku, koji blagodaću Božijom postigne podobije Tvorcu, ljubav Božija daje se kao nagrada. Sveti Dijadoh govori: „Kao što ikona od boja postaje življa, postižući tako sličnost sa prototipom, isto se dešava i sa ikonama (Božijim, tj. ljudima) u kojima blagodat oslikava podobije božanskom – ko zadobije prosvetljenje ljubavi, otkriva da ono po ikoni svoju punoću ima u svetlosti onoga po podobiju.“

* * * * *

Kada ga je stvorio. Bog je čoveka postavio u raj da živi zajedničareći u ljubavi Njegovoj, jer „raj je ljubav Božija“. Ali čovek, živeći u raju, izabra tamu umesto svetlosti. umesto života – smrt, „i kada prestade da služi Bogu i da liči na svoga Tvorca“, pobeže u zemlju daleku. Udaljivši se od čadoljubivog Oca i od blagoslovenog doma očinske ljubavi, poče da obrađuje zemlju greha.

Ovaj izbor između Boga i greha stoji pred svakim od nas u našem svakidašnjem životu. Sledstveno tome šta ćemo izabrati. naš život će biti ili raj Božije ljubavi. ili pakao udaljenosti od Boga. Prosudimo dakle ispravno, pre nego što u svome životu donesemo odluku. I kada donesemo odluku šta je korisno dušama našim, delajmo svagda u skladu s tim. Tako ćemo već za ovog života zadobiti radost prisustva Božijeg.

Rubrika: Uncategorized

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *