Jeromonah Grigorije Svetogorac – Isus Hristos (Besede izgovorene na radiju) – 3. Verujem u jednoga Boga Oca

Simvolom vere ispovedamo da je Bog, u koga mi pravoslavni verujemo, Jedan – kao što govori prvi član, i Trojičan – kao što to raščlanjuju sledeći članovi. Jedan je po suštini i Trojičan po Licima: Otac, Sin i Sveti Duh. Tako ispovedamo našu veru u učenje o Svetoj Trojici, koje predstavlja temelj na kome se ustrojavaju svi dogmati vere.

Pre nego što se krstimo, ispovedamo našu veru u Trojičnog Boga i krštavamo se sa tri pogruženja u vodu i tri izranjanja iz vode. Nakon krštenja, čitav život hrišćanina počiva na njegovoj veri u Svetu Trojicu: On neprekidno proslavlja Trojičnog Boga i u život svoj priziva blagodat Gospoda Isusa Hrista i ljubav Boga Oca i zajednicu Svetoga Duha.

Trojični Bog je bespočetan, nevidljiv, neshvatljiv, neopisiv, izvor dobrote. Bog je sama ljubav, a odnos Triju Lica Svete Trojice jeste odnos ljubavi. Ovo otkrivaju i imena Oca i Sina. Trojična zajednica je jedna zajednica ljubavi, a plod ove Trojične ljubavi je stvaranje sveta i čoveka.

Bog je stvorio sve vidljivo i nevidljivo, jer, kao što govori sveti Grigorije Bogoslov, „trebalo je da izlije dobro i da ga usmerava. Trebalo je da objavi dobro, tako da dobrotom Božijom nastane mnoga korisna tvar, jer je ovo potvrda bezgranične dobrote Božije“.

Stvaranje je izliv i kretanje božanske ljubavi u prostoru i vremenu.

* * * * *

Kruna i car unutar Božijeg čina stvaranja je čovek, jer je čovek stvoren kao živa ikona svoga Tvorca. U stvaranju čoveka imamo prvu objavu Trojičnog Boga – reče Bog: „Stvorimo čoveka po ikoni našoj i po podobiju.“ Čovek je stvoren kao ikona Božija, odnosno kao ikona Ljubavi. Pozvan je da bude podražavalac Tvorca, tj. podražavalac Ljubavi. Sveta Trojica je zajednica božanske ljubavi i čovek je stvoren da živi unutar zajednice božanske ljubavi.

Hristos je rekao da nas je zavoleo na isti način na koji je Njega zavoleo Otac Njegov, da bismo i mi među sobom živeli u ljubavi. Kao što Otac ljubi mene. i ja ljubim vas: ostanite u ljubavi mojoj. U nastavku, Hristos pokazuje način na koji ćemo ostati u ljubavi: Ako zapovijesti moje održite, ostaćete u ljubavi mojoj, kao što sam ja održao zapovijesti Oca mojega i ostajem u ljubavi njegovoj… Ovo je zapovijest moja: da ljubite jedni druge kao što ja vas ljubim. Od ove ljubavi niko nema veće, da ko život svoj položi za prijatelje svoje.

Svojim životom i svojom žrtvom Hristos nam je pokazao način na koji ćemo ispuniti naznačenje radi koga smo stvoreni: da postanemo podražavaoci Trojične ljubavi. A taj način je držanje Njegovih svetih zapovesti. Zato je Hristos rekao svojim učenicima, kada ih je poslao u svet da propovedaju jevanđelje spasenja: „One koji poveruju i krste se, naučite da u svom životu primenjuju sve zapovesti koje vam dadoh.“

* * * * *

Svi smo kršteni u ime Svete Trojice i možda stoga smatramo da smo stvarni učenici Hristovi. Ali, ako ne živimo u skladu sa Njegovim svetim zapovestima. onda ne živimo u ljubavi, i sledstveno, naša vera u Boga je mrtva. Jer vrlinski život oživljava veru. Kako naglašava sveti Grigorije Bogoslov: „Ako želimo da se udostojimo Boga, i da spoznamo tajnu Njegovu, treba da držimo zapovesti Njegove. jer delanje je korak kojim stižemo do sozercanja.“

Neka bi život svih nas bio duhovna lestvica kojom ćemo se uspeti do visova ljubavi.

Rubrika: Uncategorized

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *