Jeromonah Grigorije Svetogorac – Isus Hristos (Besede izgovorene na radiju) – 15. Podražavanje Isusa Hrista

Nizom beseda koje smo izrekli pokušali smo da skiciramo presvetli lik Bogočoveka. Videli smo da se Gospod rodio od Duha Svetoga i Presvete Bogorodice, i da je kršten od Časnog Preteče. Čuli smo kako nas uči božanskoj istini. Išli smo na Tavorsku goru gde se samo neznatno otkrila Njegova božanska slava. Ušli smo sa Njim u sveti grad gde je podneo Svoja Sveta stradanja i pogrebenje. Videli smo kako je vaskrsao i kako je kao Ženik izašao iz životodavnog Groba da se u slavi vaznese na nebo i sedne sa desne strane Oca i da na kraju pošalje Duha Utešitelja.

Sveti Grigorije Palama govori da nam Gospod, sedeći sa desne strane Oca, na neki način viče: „Onaj ko želi da prebiva u slavi ovoj i da postane učesnik Carstva nebeskog, da se nazove sinom Božijim i da nađe život besmrtni, neka posluša zapovesti moje i neka prema svojim silama podražava život moj. Vladajte se kako sam se ja vladao dok sam išao po zemlji i činite onako kako sam ja činio i kako sam učio.“

* * * * *

Život hrišćana treba da bude neprestano podražavanje života Hristovog. Ovo je smisao Hristovog zahteva da se odreknemo samih sebe, da uzmemo krst svoj i pođemo za Njim. Na drugom mestu, Hristos je Sebe nazvao Pastirom slovesnih ovaca. Kao Pastir, On ide prvi, a ovce ga slede.

Apostol Petar piše da su verni pozvani da slede primer Hristov: Jer ste na to i pozvani, jer u Hristos postrada za vas, ostavljajući vam primjer da idete njegovim stopama. Svojim delima i čitavim Svojim životom Hristos nam je pokazao put koji uzvodi k istinitom životu. Svi naslednici ovoga života podražavaju, prema svojim mogućnostima, život Hristov.

* * * * *

Sveti Grigorije Palama uči da je početak podražavanja Hrista sveta tajna krštenja, jer simvolizuje pogrebenje i vaskrsenje Gospodnje. Krštenjem se čovek sapogrebava sa Hristom i sa Njim savaskrsava u novi život. Pa ipak, kako kaže jedan drugi sveti, iako naše podražavanje Gospodnjeg stradanja i pogrebenja biva simvolički, spasenje koje primamo je istinito.

Sredstvo borbe kojim podražavamo Hrista jeste vrlinski život i život u skladu sa zapovestima Hristovim. Na poprištu ove duhovne borbe, velika pomoć je blagodat koju primamo učestvujući u svetom pričešću.

Kada se pričešćujemo postajemo sutelesnici i srodnici Hristovi. Tako Hristos nije samo Učitelj našeg duhovnog života, nego je i početak našeg putovanja ka nebu. On je svagda sa nama i pokazuje nam put krajnjeg smirenja i krajnje ljubavi kojim je On prošao na Krstu i doneo svetu vaskrsenje. Ljubav i smirenje jesu dva krila koja nose čoveka Ocu nebeskome.

* * * * *

Prepodobni Simeon Novi Bogoslov podstiče svakog hrišćanina da podražava stradanja Gospodnja, govoreći da oni koji pokajanjem ne podražavaju stradanja Hristova i ne učestvuju u smrti Njegovoj. neće učestvovati ni u Njegovom vaskrsenju. Sveti Nikodim kaže: ..Podražavaj Hrista i postradaj i ti za spasenje svoje. kao što je i On postradao za tebe. Promišljaj to kako se Hristos našao na Krstu. kako je šamaran. kako je obnažen, kako je bio na stubu za mučenje. kako mu je ovenčan trnovim vencem. kako je bio izrugivan i pljuvan. Razmišljaj zatim o tome kako je visio na Krstu. kako je napojen žuči, kako su mu rebra proboli kopljem. I pošto je podneo sve to, uzneo je molitvu Ocu Svome za one koji su ga ubijali. Zar tebi to nije dovoljno za podražavanje? Možda se stidiš da podneseš ovakva stradanja? Ako se stidimo da podražavamo stradanja Hristova, jasno je da ne možemo postati ni sunaslednici slave Njegove.“

Jedan savremeni sveti starac je govorio da ljudi čiji sadašnji život nije sličan životu Hristovom, neće naći spokoja i neće živeti sa Njim u vekove.

* * * * *

Gospod nam ustima svetog Simeona govori da će oni koji sleduju Njegovim časnim stradanjima biti zajedničari neizrecivih dobara i da će živeti sa Njim doveka. Neka bi dao Bog da se svi mi udostojimo da zaživimo u Hristu još u ovom životu, podražavajući svete i Gospoda našeg, kako bismo i u budućem životu bili pričasnici slave Njegove.

Rubrika: Uncategorized

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *