Jeromonah Grigorije Svetogorac – Isus Hristos (Besede izgovorene na radiju) – 14. Pedesetnica: Dolazak Utešitelja

Isus Hristos je tokom četrdeset dana od vaskrsenja do vaznesenja Svoga, govorio sa učenicima o Carstvu Božijem i naložio im je da se ne udaljavaju iz Jerusalima sve dok ne prime Duha Svetoga kojeg im je obećao Otac nebeski.

Tako su, nakon vaznesenja Gospodnjeg, učenici Hristovi i Presveta Bogorodica, zajedno sa nekolicinom vernih, ukupno sto dvadeset ljudi, moleći se čekali obećano – dolazak Duha Svetoga, u gornjoj sobi u kojoj je održana Tajna večera.

I zaista, u deseti dan nakon vaznesenja Hristovog, dok su se svi verni molili, iznenada se začu buka sa neba, kao da duva jak vetar, i ispuni se čitava kuća u kojoj su sedeli. Tada se javiše jezici, poput plamenova svetlosti, da se razdele svakome od njih, i da dođe po jedan na svakoga i svi se ispuniše Duhom Svetim. Tako se ispuni obećanje Gospodnje i duvanje Duha Utešitelja pretvori gornju sobu, u kojoj se učenici behu okupili, u duhovnu krstionicu u kojoj se tada krstiše, oni i svi koji su bili sa njima.

* * * * *

Hristos je za vreme Tajne večere govorio Svojim učenicima o silasku Utešitelja u istoj gornjoj sobi gde siđe i Duh Sveti u dan Pedesetnice. Rekao im je: Još malo vremena sam sa vama… U kući Oca Mojega stanovi su mnogi… Idem da vam pripremim mjesto… I ja ću umoliti Oca, i daće vam drugog Utješitelja. da prebiva sa vama vavijek, Duha Istine.

Ovim rečima Hristos je Utešiteljem nazvao i samoga Sebe i Duha Svetog. Utešiteljznači: onaj koji teši i koji zastupa. Presveti Duh je. prema tome. i utešitelj ljudi, i istovremeno On pred Ocem nebeskim zastupa verne koji vojuju[1]. Jevanđelist Jovan i Hrista naziva Utešiteljem, i piše: „Ljubljena čeda moja. ovo vam pišem da ne grešite. A ako pak neko sagreši, imamo Utešitelja pred Ocem. pravednoga Isusa Hrista.“ (up. l Jn 2.1)

* * * * *

Hristos je, govoreći sa učenicima Svojim o Duhu Svetome. povezao poslanje Duha Svetoga Crkvi sa sopstvenim delom. Reče Hristos: Duh Sveti, Koga će Otac poslati u ime moje, On će vas naučiti svemu i podsjetiće vas na sve što vam rekoh. Dakle, Duh Sveti je Učitelj vernih i nauka Njegova je istovetna sa naukom Hristovom. Sve ovo što Hristos kaza učenicima Svojim objasniće nam Duh Sveti, a reći će nam još i ono što Hristos nije rekao dok je bio na zemlji sa učenicima Svojim. jer oni to još nisu mogli da čuju.

Blagodaću Duha Svetoga postajemo sposobni da primimo novu nauku Hristovu. Ovo reče Hristos učenicima Svojim: Kada dođe On, Duh Istine. uvešće vas u svu istinu.

Presveti Duh je putevoditelj vernih ka Istini, tj. ka Hristu koji je jedina Istina. Upravo ovo je Hristos rekao: Kada dođe Utješitelj… Duh istine, koji od Oca ishodu, On će svjedočiti za mene. Samo onaj koji ima zajednicu sa Duhom Svetim može da ispovedi Isusa Hrista i da ga sledi svuda i uvek.

* * * * *

Silazak Duha Svetoga jeste dokaz da je čovek postao prijatelj Božiji. Sveti Zlatousti, govoreći o Pedesetnici, kaže: „Pre deset dana, priroda ljudska se uznela do prestola Božijeg, a danas joj siđe Duh Sveti… Hristos, želeći da nam pokaže da se rod ljudski zaista sprijateljio sa Ocem nebeskim, odmah nam je poslao dar prijateljstva. A taj dar jeste Duh Sveti.“

Na Pedesetnicu siđe na zemlju izvor svakog duhovnog dobra: Bog Utešitelj. A najveće dobro koje nam je Utešitelj darovao jeste naša Crkva. Toga radi na dan Pedesetnice proslavljamo ustanovljenje jedne, svete, saborne i apostolske Crkve.

* * * * *

Svako od vernih doživeo je tajnu Pedesetnice u dan svoga krštenja i miropomazanja. Svetim miropomazanjem primamo pečat dara Duha Svetoga. Ako nakon svetog krštenja padnemo u različita sagrešenja i pepelom naših strasti na različite načine zagasimo božansku iskru Utešitelja, potrebno je da se borimo. i da se očistimo od različitih strasti, da bi život naš zasijao svetlošću Svetoga Duha.


NAPOMENE:

  1. Podrazumeva se, protiv greha. (prim. prev.).

Rubrika: Uncategorized

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *