Jedini razumni metod lečenja roda čovečijeg od teške bolesti uzajamne mržnje – Sveti Nikolaj Srpski

Jedini razumni metod lečenja roda čovečijeg od teške bolesti uzajamne mržnje – Sveti Nikolaj Srpski

Zlatoust našeg naroda, sv. Nikolaj Žički u besedi na Nedelju o Samarjanki duhonosno objašnjava vrlo važnu stvar u duhovnom životu koja nam između ostalog može pomoći kada se razmišlja i o misiji na prostorima bivše SFRJ, među narodima Balkana, između kojih toliko zla, mržnje i nasilja postoji. Mnogi smatraju da su konkretni narodi „izgubljeni“ za propoved Pravoslavlja zbog krvave i užasne prošlosti. Međutim, da li je pojedinac samo zbog pripadanja konkretnom narodu „izgubljen slučaj“ kao što kažu neki? Kakav naš odnos treba da bude? Sveti Nikolaj daje odgovor.

* * * * *

„…Jevanđelist pominje odsustvo učenika, da bi objasnio, zašto je Gospod iskao vode od žene. Jer da su bili učenici tu, oni bi zahvatili vodu, i žena bi ostala nespomenuta. Svakako je Proviđenje htelo, da se ovakva prilika stvori; radi pouke naše, da i mi kad vidimo i svog neprijatelja u nevolji pomognemo ga. I kad je naš narod u neprijateljstvu sa susednim narodom, mi kao ljudi ne smemo prenesti to neprijateljstvo na svakog čoveka iz toga naroda, nego u danom slučaju dužni smo pomoći svakog potrebitog čoveka bez obzira pripada li on našem narodu ili ne. Reče mu žena Samarjanka: kako ti, Jevrejin budući, možeš iskati od mene, žene Samarjanke, da piješ? Jer se Jevreji ne mešaju sa Samarjanima. Ova Samarjanka stajala je na opštem gledištu onoga vremena, da jedan čovek treba da mrzi ne samo neprijateljski narod nego i svakog pojedinca iz toga naroda. U priči o milostivom Samarjaninu Gospod je istakao mržnju Jevreja prema Samarjanima, a sada pri ovom događaju pak očituje se mržnja Samarjana prema Jevrejima. Da bi se razbili zidovi mržnje između naroda i naroda, potrebno je najpre razbiti zidove mržnje između čoveka i čoveka. To je jedini razumni metod lečenja roda čovečijeg od teške bolesti uzajamne mržnje.“

http://svetosavlje.org/biblioteka/vlNikolaj/Omilije2/Nikolaj050128.htm

Rubrika: Iz iskustva misionara, Hristovi misionari

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Nije ostavljena mogućnost za pisanje komentara.