Jedini pouzdani put za crkvenu obnovu ljudi … – Arhimandrit Rafail Karelin

Jedini pouzdani put za crkvenu obnovu ljudi … – Arhimandrit Rafail Karelin

Svi vidimo i osećamo koliko je teška situacija u kojoj se kao narod nalazimo. Na srpskom narodu se ispunjavaju upozorenja Proroka Mojseja: “Ako ne uzaslušaš glas Gospoda Boga svog da držiš i tvoriš sve zapovesti Njegove i uredbe Njegove… Daće te Gospod Bog tvoj neprijateljima tvojim da te biju… i činiće ti krivo i gaziće te jednako… Stranac koji je kod tebe popeće se nada te visoko, a ti ćeš sići dole, veoma nisko. On će ti davati u zajam, a ti nećeš njemu davati u zajam; on će postati glava, a ti ćeš postati rep. I služićeš neprijatelju svom, kog će Gospod poslati na tebe, u gladi i u žeđi, u golotinji i u svakoj oskudici; i metnuće ti gvozden jaram na vrat, dokle te ne satre“ (5 Mojs. 28:15, 25, 33, 43-44, 48). Međutim, o. Rafail Karelin nam primerom iz istorije Crkve pokazuje šta nam je činiti, kako da priklonimo Pravednog Sudiju na milost, kako se može zaustaviti dalji sunovrat nekada hrišćanskog naroda.

* * * *

„U 14. veku položaj Vizantije, svetske tvrđave Pravoslavlja bio je katastrofalan. Imperija je lišena svojih provincija, unutrašnje smutnje i napadi mnogobrojnih neprijatelja su učinili da zemlja stoji na granici propasti i odjednom, dogodilo se čudo obnove, makar na neko vreme te već, kako se činilo, na propast osuđene države. Šta se dogodilo? U 14. veku u Vizantiji se, rekao bih, nije javio, već pre obnovio i postao nasleđe ne samo monaha već i hrišćana u svetu (mirjana) pokret koji nazivamo isihazmom. Sveti Grigorije Sinait, sveti Grigorije Palama kao da su ponovo otkrili svetu silu Isusove molitve. Počele su da se otkrivaju čitave škole gde su se molili naukom nad naukama – Isusovom molitvom. U to vreme pojavila su se mnogobrojna rukovodstva kako se moliti Isusovom molitvom.

I čudo se dogodilo: ogromnim muslimanskim armijama koje su bile spremne da kao more progutaju to ostrvo Pravoslavlja – Vizantiju – bila je suprotstavljena ne armija, niti nekakvi saveznici, već Isusova molitva kojom je počeo da se moli narod. Vizantija je bila spasena za ceo vek sve dok nije počeo ponovo da osiromašuje taj duh molitve. Tada je već vojska Muhameda II na juriš osvojila Carigrad i zauzela grad koji je do tada već napustila blagodat Božija.

Meni se čini da je sada najefikasniji podvig za obnovu ne samo svakog od nas, već i društva, čak i države – upravo Isusova molitva. Ako monasi i hrišćani u svetu budu smatrali Isusovu molitvu glavnim delom svog života, nadam se da će se dogoditi čudo Božije kao pred pad Vizantije – Gospod će nastaviti vreme našeg postojanja.

Prepodobni Jovan Lestvičnik piše: „Imenom Isusa Hrista pobeđuj neprijatelje, jer jače od tog oružja nećeš naći ni na zemlji ni na nebu“. Znači, Isusova molitva je pobedonosna, znači da nema veće sile od imena Isusa Hrista koja se sjedinjuje sa čovekovim srcem.“ (Arhimandrit Rafail Karelin, Duhovno delanje)

* * * * *

Od sveg srca preporučujemo učenje svetog Ignjatija Brjančaninova, neprevaziđenog učitelja Isusove molitve za sve pravoslavne hrišćane danas.

 O ISUSOVOJ MOLITVI

SLOVO O ISUSOVOJ MOLITVI

Rubrika: Misionarska literatura, Hristovi misionari

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Nije ostavljena mogućnost za pisanje komentara.