IV Govoriti da će inoverni, jeretici i raskolnici poginuti predstavlja neoprostivu drskost, pošto to može da odluči samo Bog.

Na ovakvu i slične primedbe često možemo da naiđemo. Njom modernisti žele da primoraju protivnike da zaćute, predstavljajući ih kao drske i gorde sudije.

Međutim, ponavljajući često istinu izraženu u Svetom Pismu i Predanju da je spasenje samo u Hristu i Telu Njegovom – Pravoslavnoj Crkvi, pravoslavni hrišćani uopšte time ne „prestižu Sud Božiji“ već govore o tom Sudu ono što je o njemu već otkrio Bog: „Ko u meni ne ostane, izbaciće se napolje kao loza, i osušiće se, i skupiće je, i u oganj baciti, i spaliti.“ (Jn. 15:6) „Ko vjeruje u Sina, ima život vječni; a ako je neposlušan Sinu, neće vidjeti života, nego gnjev Božiji ostaje na njemu.“ (Jn. 3:36) „Svaki koji odriče Sina, ni Oca nema; a koji priznaje Sina, ima i Oca… Koji vjeruje u Sina Božijega ima svjedočanstvo u sebi; koji ne vjeruje Bogu načinio ga je lažom, jer nije vjerovao svjedočanstvu kojim je Bog posvjedočio o Sinu svojemu… Onaj koji ima Sina ima život; ko nema Sina Božijega nema života.“ (1 Jn. 2:23; 5:10,12)

Ne „usuđujemo“ se mi, već je Hristos tako rekao, a On je Istina i u Njemu nema nikakve laži. Vera Crkve u poslednji Sud se uopšte ne ograničava samo tvrdnjom da će takvog suda i biti, već u sebe uključuje i osnovne kriterijume po kojima će se on dogoditi – najvažniji od njih je svesno prihvatanje Hrista.

Rubrika: Uncategorized

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Nije ostavljena mogućnost za pisanje komentara.