Istinski i iskreno ljubimo jeretike, mi – „zatucani“ i „fanatici“… – Starac Epifanije Teodoropulos

Istinski i iskreno ljubimo jeretike, mi – „zatucani“ i „fanatici“… – Starac Epifanije Teodoropulos

Vašoj pažnji predlažemo odlomak iz pisma-obraćanja Starca Epifanija Teodoropulosa Vaseljenskom Patrijarhu Atinagori. Sveti Starac, čije su mišljenje izuzetno cenili i uvažavali i Svetogorci, ovde jasno pokazuje ko je istinski misionar i kome jedino može da „pođe za rukom“ da obrati inoslavne. Stub Grčke Crkve u 20. veku jasno kao dan pokazuje kriterijum istinskog misionarenja – Istina nerazdvojna od Ljubavi. Jedino je Istina u stanju da obrati čoveka, ako samo on želi i ljubi Istinu. I samo ljubeći Istinu, čovek može istinski da ljubi i bližnjeg.  

* * * * *

 „…Ali, zanimljivo je znati, da li Vi ljubite jeretike? Ne! Ne, Vaša Svetosti, koliko god to bilo paradoksalno. Istinski i iskreno ljubimo jeretike, mi – „zatucani“ i „fanatici“, a ne Vi i ne oni koji su sa Vama. Vaša ljubav nije istinska, ona je površna i veštačka, ona ne silazi sviše, već je „zemaljska, čulna, demonska“ (Jak. 3:15). Ko iskreno ljubi bolesnog? Onaj ko mu govori: „zdrav si, jedi šta želiš“, izazivajući samim tim pojačavanje bolesti i najskoriju smrt, ili onaj ko ukazuje bolesnom na bolest i zabranjuje hranu koja mu šteti? Mi, govoreći jereticima da slede opasni put, nadamo se da ćemo probuditi njihovu savest i stremljenje da traže istinu. Vi i oni sa Vama, izjavljujući da pravoslavne i jeretike „ništa ne deli“ uspavljujete i obmanjujete ih, zatvarajući pred njima put istine. Zaista, tačne su proročke reči: „Narode moj! Koji te vode, zavode te“ (Is. 3:12). Koga ste od inoslavnih Vi i „prateći“ Vas medotočivi episkopi beskičmenjaci priveli u Pravoslavlje? Nikoga, Vaša Svetosti! Nikoga, bez obzira na sva putovanja, konferencije, obroke, poklone, osmehe. Istini Pravoslavlja su jeretike priveli samo neki „zatucani“ – pravoslavni…

Potresni primer odnosa prema onima koji se ne slažu sa istinom dao nam je Gospod naš Isus Hristos. Otvorite šestu glavu Jevanđelja po Jovanu. Videćete tamo poražavajuće reči. Gospod, govoreći o Tajni Božanske Evharistije, uči istinama koje prevazilaze razum. Neki od slušalaca sa otežalim umom, ne mogu da shvate ove istine i, ispunjeni dosade, odlaze. Kako tada postupa Ovaploćena Ljubav – Bogočovek Gospod? Možda trči da bi stigao one koji odlaze i rastumači im ono što je rekao? Možda, počinje da govori na jeziku koji razumeju? Ne! Kako On postupa? Strašno je reći! Onaj Koji „savi Nebesa i siđe“ (2 Sam. 22:10), Onaj Koji je zavoleo čoveka – svakog čoveka – „do smrti, i to do smrti na krstu“ (Fil. 2:8), Onaj Koji je radi jedne zabludele ovce bio spreman da siđe u zjapeće provalije i popne se na nepristupne planinske vrhove (vidi Mt. 18:10-14; Lk. 15:1-7), Onaj Koji je bio u stanju da se smiri do pranja nogu (vidi Jn. 13:1-15), odbija čak i da stupi sa njima u raspravu, ne ide ni na kakve ustupke u pitanjima vere. Međutim, nepreklonjiv i neumoljiv, On se obraća i Svojoj najljubljenijoj Dvanaestorici koje je izabrao iz sveta i koje je zavoleo do kraja: „Da nećete i vi da odete?“ (Jn. 6:67)…“

Arhimandrit Epifaniй Feodoropulos – DVE KRAЙNOSTI: EKUMENIZM I ZILOTSTVO

(LЮBOVЬ I ISTINA – Pismьo k Vaselenskomu patriarhu, str. 27-28, 30-31)

Rubrika: Iz iskustva misionara, Hristovi misionari

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Nije ostavljena mogućnost za pisanje komentara.