Ima li budnih među nama? Ako ih ima, neka nam dadu misionere, bogonadahnute i oduševljene… – sveti Justin Novi

Ima li budnih među nama? Ako ih ima, neka nam dadu misionere, bogonadahnute i oduševljene… – sveti Justin Novi

Vašoj pažnji predlažemo duboke i bogonadahnute reči velikog srpskog Svetitelja 20 veka, Justina Novog. Naš srpski prorok Jeremija je jako duboko osećao sve probleme našeg crkvenog života. Ono što raduje je da se u njegovim poukama i delima mogu naći i rešenja za te probleme. U ovim kratkim odlomcima možete videti njegov stav prema korišćenju modernih dostignuća tehnike u propovedi, prema potrebi za misionarenjem, načinu na koji se najbolje može ucrkveniti naš narod…

* * * * *

Naš nehat, koji se ogleda u našem sistematskom prenebregavanju da u potrebnoj meri iskorišćujemo moderna tehnička sredstva za propoved hrišćanstva u našem narodu, može jednoga dana da postane ništa manje nego zločin prema našoj Crkvi. Hoćemo li mi smeti da i dalje sedimo skrštenih ruku dok drugi oko nas i protivu nas energično rade? Trgnimo se iz hipnoze jedne opasne obmane. Svako vreme ima svojih potreba, muka i nevolja. Za uspešno propovedanje hrišćanstva u našem vremenu potrebna su moderna tehnička sredstva.

(„Hrišćanski Život“, Godina 5, februar 1926, broj 2. str. 86-93.)

* * * * *

Velike stvari se ne svršavaju za noć. Versko-moralni preporođaj našega naroda ne može se ostvariti momentalno. Na njemu treba dugo i sistematski raditi. Do sada mi u tom pogledu nismo uradili ni koliko smo trebali ni koliko smo mogli da uradimo. Otuda strašan fakat da ogroman broj članova naše Crkve ne razume njeno osnovno bogosluženje – Liturgiju. Ovome se jednom mora stati na put. Na koji način? Na taj način što će se dati u ruke narodu što veći broj „Liturgija“ na jeziku, koji on razume. Ko je naročito pozvan da ovo radi? Sveštenik.

(„Hrišćanski Život“, Godina 5, april 1926, broj 4. Str. 184-190.)

* * * * *

Ima li budnih među nama? Ima li onih koji nisu uspavani strastima ovoga sveta i slastima ovoga veka? Ako ih ima, neka nam dadu misionere, bogonadahnute i oduševljene, koji će se samo time baviti: ići iz mesta u mesto, iz grada u grad, iz sela u selo, služiti i propovedati, i narodnu dušu od dušegubnih učenja čuvati. Naš je narod razbuđen za najsuptilnije probleme hrišćanske, zato neumorno traži istinske propovednike reči Hristove. Sv. Arh. Sabor bi postupio bogomudro i pravoslavno, kada bi ustanovio u nas misionere. Sveštenici-misioneri postoje u pravoslavnoj Grčkoj i Rusiji, zašto ih ne bi bilo kod nas? Ili ćemo i od sada kao do sada apelovati na državu da ona svojim sredstvima štiti Pravoslavlje od raznih sektaša i jeretika? Tragično je apologirati Pravoslavlje – nepravoslavnim, ne-njegovim sredstvima. Ne treba se varati: vera se Pravoslavna može štititi samo živom verom pravoslavnom, samo živim delima žive vere. Sa njom smo svemoćni, jer je sve moguće onome koji veruje; bez nje smo očajno nemoćni, makar nas država svima svojim sredstvima podržavala i štitila.

(„Hrišćanski Život“, Godina 4, juni 1925, broj 6. str. 287-292)

 

 

 

Rubrika: Misionarska literatura, Hristovi misionari

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Nije ostavljena mogućnost za pisanje komentara.