Beseda na Praznik Apostola Petra i Pavla – Bl. Avgustin

Beseda na Praznik Apostola Petra i Pavla – Bl. Avgustin

Čestitamo svima praznik velikih Apostola. Poklanjamo za praznik slovo blaženog Avgustina, učitelja Crkve, koga i rimokatolici smatraju za stub svoje zajednice, obrazac svoje vere. Čovek samo može da zaćuti u divljenju pred večno živim Jevanđeljem, jer se na našoj braći po Adamu za koje želimo da nam budu i braća u Hristu, ispunjavaju Hristove reči: „Ne mislite da ću vas ja tužiti Ocu; ima koji vas optužuje, Mojsej, u koga se vi uzdate“ (Jn. 5:45). Duh Sveti je vekovima unazad preko velikog Oca, u koga se uzdaju rimokatolici isto kao i Judejci u Mojseja, izrekao veliku istinu Crkve o jeresi koja je danas možda i najvažnija za njih, koje najteže mogu da se odreknu – jeresi o prvenstvu njihove crkve zbog rimskog pape kao direktnog naslednika apostola Petra. Ove reči je izgovorio u petom veku, u vreme dok je rimska crkva ispovedala Pravoslavlje; nadamo se da i rimokatolicima koji neguju iskrenu ljubav i poštovanje prema velikom Ocu njegove reči mogu veoma pomoći na putu ka Istini.

* * * * *

„Sveti Petar, najrevnosniji sledbenik Isusa Hrista, za svoje visoko ispovedanje Njegovog Božanstva „Ti si Hristos, Sin Boga Živoga“ udostojio se da kao odgovor od Spasitelja čuje „Blažen si, Simone, sine Jonin! A i ja tebi kažem da si ti Petar (Petrus), i na tome kamenu (petra) sazidaću Crkvu svoju, i vrata pakla neće je nadvladati“ (Mt. 16:16-18). Na „tom kamenu“ (petra), na onome što si rekao: „Ti si Hristos, Sin Boga Živoga“, na tom tvom ispovedanju sazidaću Crkvu Moju. Jer „ti si Petar“: od „kamena“ (petra) si Petar (Petrus) a ne od Petra (Petrus) „kamen“ (petra), potpuno isto kao što je od Hrista hrišćanin, a ne od hrišćanina Hristos.

Da li želite da znate od kakvog „kamena“ (petra) je apostol Petar (Petrus) tako nazvan? Poslušajte apostola Pavla: „A neću da ne znate, braćo, da oci naši svi pod oblakom bijahu, i svi kroz more prođoše, i svi se u Mojseja krstiše u oblaku i moru; i svi isto jelo duhovno jedoše; i svi isto piće duhovno piše; jer pijahu od duhovne stijene koja ih je slijedila, a stijena bješe Hristos“ (1 Kor. 10:1-4). Eto od kakvog „Kamena“ je Petar!

Gospod naš Isus Hristos, u poslednjim danima Svog zemaljskog života, u danima Svog služenja rodu ljudskom izabrao je među učenicima Svojim dvanaest Apostola za propoved Reči Božije. Među njima se apostol Petar za svoju plamenu revnost udostojio da zauzme prvo mesto (Mt. 10:2) i bude kao predstavnik cele Crkve. Zato mu je i rečeno nakon ispovedanja:I daću ti ključeve Carstva nebeskoga: i što svežeš na zemlji biće svezano na nebesima; i što razdriješiš na zemlji biće razdriješeno na nebesima“ (Mt. 16:19). Jer ove „ključeve“ i pravo da svezuje i razrešuje“ nije dobio jedan čovek, već Jedna Vaseljenska Crkva.

A da je zaista Crkva dobila ovo pravo, a ne jedno isključivo lice obratite pažnju na drugo mesto iz Pisma gde Gospod to isto govori i svim Svojim Apostolima: „Primite Duh Sveti“ i odmah za tim: „Kojima oprostite grijehe, opraštaju im se; i kojima zadržite, zadržani su“ (Jn. 20:22-23); ili „Što god svežete na zemlji biće svezano na nebu, i što god razdriješite na zemlji biće razdriješeno na nebu“ (Mt. 18:18).

Tako, Crkva svezuje, Crkva razrešuje; Crkva osnovana na krajeugaonom Kamenu – Samom Isusu Hristu (Ef. 2:20), svezuje i razrešuje. Neka se uplaše i svezani i razrešeni: razrešeni da se ne predaju ponovo onom istom (što ih je svezalo); svezani da ne ostanu zauvek u tom stanju. Jer Premudri govori: „u uža greha svojih zaplešće se“ (Prič. 5:22).

Osim toga, trokratni poziv Spasitelja Petru i trokratno ispovedanje Petrovo pred svojim Gospodom imao je još poseban, blagoprijatan cilj za Apostola. Onaj kome su dani „ključevi Carstva“ i pravo da „svezuje i razrešuje“ sam je trokratno sebe vezao strahom i malodušnošću (Mt. 26:69-75) i Gospod ga trokratno razrešuje Svojim pozivom i njegovim ispovedanjem snažne ljubavi. A da pasu slovesno Hristovo stado dato je svim Apostolima i njihovim naslednicima.

Apostol Pavle poziva starešine crkvene:Pazite, dakle, na sebe i na sve stado u kome vas Duh Sveti postavi za episkope da napasate Crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom“ (Dela ap. 20:28) i apostol Petar starcima: „Čuvajte stado Božije, koje vam je povjereno, i nadgledajte ga, ne prinudno, nego dobrovoljno, i po Bogu, ne zbog nečasnog dobitka,nego od srca; Niti kao da gospodarite nasljedstvom Božijim; nego budite ugled stadu; I kad se javi Arhipastir, primićete vijenac slave koji ne vene“ (1 Petr. 5:2-4).

Značajno je da Hristos govoreći Petru „pasi ovce Moje“ nije rekao „pasi ovce svoje“, već pasi, dobri slugo, ovce Gospodnje. „Zar se Hristos razdijeli? Da se Pavle ne razape za vas? Ili se u ime Pavlovo krstiste?“ (1 Kor. 1:13) „Pasi ovce Moje“…

Na ruskom:

http://www.patriarchia.ru/db/text/125199.html

Na engleskom:

http://oca.org/saints/lives/2014/06/29/101840-the-holy-glorious-and-all-praised-leaders-of-the-apostles-peter

Ključne reči:

Rubrika: Misionarska literatura, Hristovi misionari

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Nije ostavljena mogućnost za pisanje komentara.