20 pisama Jehovinom svedoku – Miroslav Radošević

20 pisama Jehovinom svedoku – Miroslav Radošević

„Iščitavajući literaturu Jehovinih svedoka, ja sam samo prepoznavao i ukazivao na kontradiktornosti, poluistine, pa čak i otvorene neistine i manipulacije, ne misleći, pri tom, da iznosim išta svoje. Ako Jehovin svedok neće da bude pravoslavan, niko ga na to i ne nagoni (sačuvaj, Bože – vera i ljubav podrazumevaju slobodu), ali onda mora priznati da je obmanuti Jehovin svedok. O ovome će biti reči, ali hoću samo da kažem: budi ti Jehovin svedok, ali priznaj da si obmanut, slagan, da veruješ i pristaješ na laž, uprkos očiglednim dokazima; baškari se u sopstvenom potiranju logike. Ali, ako nećeš da priznaš obmanutost, onda moraš, hteo-ne hteo, da se odrekneš razuma. Zašto je to tako, saznaćeš iz pisama koja slede, a koja posvećujem svakom obmanutom Jehovinom svedoku. Molim vas da pročitate ova pisma, jer su ona poslata na adrese svih Jehovinih svedoka…“

Umesto uvoda
Pismo br. 1
O ISTORIJI HRIŠĆANSTVA
Pismo br. 2
KELS I JULIJAN – autoriteti za Jehovine svedoke
Pismo br. 3
KO JE ISUS HRISTOS?
Pismo br. 4
DA LI JE HRISTOS ARHANĐEL MIHAIL?
Pismo br. 5
CAR CAREVA I GOSPODAR GOSPODARA
Pismo br. 6
ALFA I OMEGA
Pismo br. 7
APSURDI JEDNE ZABLUDE – Sveti Duh
Pismo br. 8
EMANUILO
Pismo br. 9
BOG SILNI I BOG SVEMOGUĆI
Pismo br. 10
LJUBAV I PAKAO
Pismo br. 11
O PAKLU
Pismo br. 12
ZAŠTO NAZIVAMO SVEŠTENIKE OCIMA?
Pismo br. 13
O DVRETU ŽIVOTA ILI KRSTU
Pismo br. 14
O NEZNANJU
Pismo br. 15
O SVETOM PISMU
Pismo br. 16
O KANONU
Pismo br. 17
JEHOVINI SVEDOCI I SVETO PISMO
Pismo br. 18
NOVI SVET – PREVOD
Pismo br. 19
OKULTNO U UČENJU JEHOVINIH SVEDOKA
Pismo br. 20
O KRVI
Završna reč
MIMIKRIJA ILI UGOVOR SA LAKRDIJAŠEM

Rubrika: Misionarska literatura, Hristovi misionari

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Nije ostavljena mogućnost za pisanje komentara.