ČAS 33 – O VEČNOM ŽIVOTU

 

375. ŠTA JE ŽIVOT BUDUĆEG VEKA?

Život budućeg veka – to je život koji će da nastupi posle Vaskrsenja mrtvih i sveopšteg Suda Hristovog.

 

376. KAKAV ĆE BITI ŽIVOT BUDUĆEG VEKA?

Za one koji veruju, koji ljube Boga i čine dobro, taj će život biti tako blažen, da mi to sada ni zamisliti ne možemo. Još se ne otkri šta ćemo biti (1. Jovan. 3, 2). Znam čoveka u Hristu – veli Apostol Pavle – koji bi uznesen u Raj i ču neiskazane reči koje čoveku nije dopušteno govoriti (2. Kor. 12, 2, 4).

 

377. U ČEMU ĆE SE SASTOJATI BLAŽENSTVO ŽIVOTA BUDUĆEG VEKA?

Takvo blaženstvo dolazi od viđenja Boga u svetlosti i slavi, i od sjedinjenja sa Njim. Jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, a onda ćemo licem u lice; sad znam delimično, a onda ću poznati kao što bih poznat (1. Kor. 13,12). Tada će pravednici zasjati kao sunce u Carstvu Oca svoga (Mt. 13, 43). Bog će biti sve u svemu (1. Kor. 15, 28).

 

378. DA LI ĆE TELO UČESTVOVATI U TOM BLAŽENSTVU?

U blaženstvu duše učestvovaće i telo. Ono će biti proslavljeno svetlošću Božijom, slično telu Isusa Hrista u vreme Preobraženja Njegovog na Tavoru. Seje se u nemoći, ustaje u slavi (1. Kor. 15, 43). I kao što nosimo sliku zemljanoga (tj. Adama), tako ćemo nositi i sliku nebeskoga (tj. Hrista) (1. Kor. 15, 49).

 

379. DA LI ĆE TO BLAŽENSTVO BITI ISTO ZA SVE?

Neće svi biti blaženi u istoj meri. Postojaće razni stepeni blaženstva u zavisnosti od toga kako se ko ovde podvizavao u veri, ljubavi i dobrim delima. Druga je slava sunca, a druga slava meseca, i druga slava zvezda, jer se zvezda od zvezde razlikuje u slavi. Tako i Vaskrsenje mrtvih (1. Kor. 15,41-42).

 

380. ŠTA ĆE BITI SA NEVERNICIMA I BEZAKONICIMA?

Nevernici i bezakonici biće predati večnoj smrti, ili, drugačije rečeno, večnom ognju, večnom mučenju, zajedno sa đavolima. I ko se ne nađe zapisan u Knjizi života bačen bi u jezero ognjeno (Otkr. 20, 15). Ova smrt je druga smrt (Otkr. 20,14). Idite od mene, prokleti, u oganj večni koji je pripremljen đavolu i anđelima njegovim (Mt. 25, 41). I ovi će otići u muku večnu, a pravednici u život večni (Mt. 25, 41). Bolje ti je s jednim okom ući u Carstvo Božije, negoli sa dva oka da budeš bačen u pakao ognjeni, gde crv njihov ne umire, i oganj se ne gasi (Mk. 9, 47-48).

 

381. DA LI BOG ŽELI PROPASTI GREŠNIKA?

Ne postupa se sa grešnicima tako strogo zato što Bog želi njihovu propast, nego propadaju oni sami, zato što ne primiše ljubav istine da bi se spasli (2. Sol. 2, 10).

 

382. DA LI ČOVEKU POMAŽU ZNANJA O KRAJU SVETA?

Razmišljanja o smrti, o Vaskrsenju, o Poslednjem Sudu, o večnom blaženstvu i o večnim mukama pomažu nam u uzdržavanju od grehova i u oslobađanju od privezanosti za zemaljske stvari; takva razmišljanja pružaju utehu onda kada nedostaju zemaljska dobra; takođe, podstiču nas da sačuvamo dušu i telo u čistoti, da živimo za Boga i za večnost i da na taj način zadobijamo večno spasenje.

 

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. ŠTA JE ŽIVOT BUDUĆEG VEKA?

2. KAKAV ĆE BITI ŽIVOT BUDUĆEG VEKA?

3. U ČEMU ĆE SE SASTOJATI BLAŽENSTVO ŽIVOTA BUDUĆEG VEKA?

4. DA LI ĆE TELO UČESTVOVATI U TOM BLAŽENSTVU?

5. DA LI ĆE TO BLAŽENSTVO BITI ISTO ZA SVE?

6. ŠTA ĆE BITI SA NEVERNICIMA I BEZAKONICIMA?

7. DA LI BOG ŽELI PROPASTI GREŠNIKA?

8. DA LI ČOVEKU POMAŽU ZNANJA O KRAJU SVETA?

Rubrika: Uncategorized

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *